Tuyển tập Thánh ca Công giáo
chủ đề Các Thánh (Chư Thánh)

Tìm thấy 43 bài hát thuộc tuyển tập Thánh ca Công giáo chủ đề Các Thánh (Chư Thánh).
 1. Anh Hùng Tử Đạo - Hồ Khanh, Minh Hương
 2. Anh Hùng Việt Nam - Lm. Kim Long
 3. Bài ca ngàn trùng - Lm. Kim Long
 4. Bài ca vô tận - Lm. Đỗ Xuân Quế, Lm. Tiến Dũng
 5. Ca mừng các Thánh - Hoài Chiên
 6. Các Thánh Tử đạo Việt Nam - Nguyên Dũng
 7. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Thánh vịnh
 8. Cầu Xin Thánh Gia - Nguyễn Khắc Tuần, Phạm Đình Nhu
 9. Cêcilia Nữ Thánh Nhạc Sĩ - Hoài Chiên
 10. Cha Nhân Từ - Hùng Minh, Kim Khánh
 11. Giữa biển trần gian - Thăng Ca
 12. Giuse xóm nhỏ - Nguyễn Khắc Tuần, Phạm Đình Nhu
 13. Hai người tiên phong - Hùng Lân, Hùng Thái Hoan
 14. Khải hoàn ca - Hải Linh
 15. Kìa ai ánh hồng - Lm. Vinh Hạnh
 16. Kính Các Thánh Tử Đạo - Phạm Đình Nhu
 17. Kính Thánh Anna - Đạo Minh
 18. Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh
 19. Lòng trung nghĩa - Nguyễn Bang Hanh
 20. Mừng Các Thánh - Lm. Hoài Đức
 21. Mừng các thánh tử đạo Việt Nam - Nguyên Dũng
 22. Mừng chư Thánh - Lm. Kim Long
 23. Mừng Thánh Bổn Mạng - Hoài Chiên
 24. Ngày lễ các thánh - Tâm Bảo
 25. Người hạnh phúc - Lm. Hoài Đức
 26. Niềm tin kiên cường - Lm. Mi Trầm
 27. Ôi thiên sứ - Chu Quang Tào, Lm. Tiến Dũng
 28. Tám mối phúc thật - Hùng Lân
 29. Thánh cả Giuse - Lm. Tôma Nguyễn Văn Mân
 30. Thánh Gia kêu gọi - Võ Thanh Hương
 31. Thánh Gioan tiền hô - Hùng Minh
 32. Thánh Giuse bầu cử - Hải Linh, Minh Đệ
 33. Thánh Giuse - Hoàng Thanh
 34. Thánh Giuse vinh hiển - Châu Thương, Hải Linh
 35. Thánh Phanxicô Xaviê - Hùng Lân
 36. Thánh Rôcô - Chính Trung
 37. Thánh thiên thần - Lm. Hoàng Diệp
 38. Thánh tiến sĩ - Hùng Lân
 39. Thánh Tôma tiến sĩ - Chính Trung, Quang Tịnh
 40. Thánh vịnh 125 - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Lm. Thái Nguyên
 41. Về Bến Thiên Đàng - Minh Đệ
 42. Vết tử hùng - Tâm Bảo, Văn Thi
 43. Vinh quang các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Ân Duy
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad