Blog của Vũ Lê Huân:
Làm cho thế giới tốt đẹp hơn
thông qua chia sẻ

Khám phá vô số chủ đề về du lịch, CNTT & phần mềm, ngôn ngữ lập trình, ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết trên trang blog của tôi. Cải thiện hiệu suất công việc, khả năng giải quyết vấn đề, giao tiếp và tư duy làm việc của bạn trong khi khám phá phần cứng, hệ điều hành, mạng & bảo mật, lưu trữ web & tên miền, v.v.
Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm - Linh mục (1732 - 1773) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm - Linh mục (1732 - 1773) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm sinh vào năm 1732 tại làng Trà Lũ, huyện Thiên Trường, tỉnh Sơn Nam (nay thuộc giáo xứ Phú Nhai, Giáo phận Bùi Chu). Ngày 20/5/1906, cha Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm được phong Chân phước và ngày 19/6/1988 được phong Hiển thánh.
Thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm - Linh mục (1761 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm - Linh mục (1761 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm sinh vào năm 1761 tại làng An Do Nam, tỉnh Quảng Trị, được nâng lên bậc chân phước vào ngày 27/5/1900 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Vinhsơn Phạm Văn Dương - Thu thuế (1821 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Vinhsơn Phạm Văn Dương - Thu thuế (1821 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Vinhsơn Phạm Văn Dương sinh năm 1821 tại xứ Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình, được phong chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1951 và sau đó vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 được phong thánh.
Thánh Vinhsơn Đỗ Yến - Linh mục dòng Đa Minh (1764 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Vinhsơn Đỗ Yến - Linh mục dòng Đa Minh (1764 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Vinhsơn Đỗ Yến sinh năm 1764 tại Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Định, được suy tôn chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Valentino Berrio Ochoa - Vinh - Giám mục dòng Đa Minh (1827 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Valentino Berrio Ochoa - Vinh - Giám mục dòng Đa Minh (1827 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Valentino Berrio Ochoa sinh ra trong một gia đình đạo đức nhưng nghèo tại làng Elorrico, giáo phận Vich, Tây Ban Nha. Ngày 20 tháng 5 năm 1906, Giám mục Valentino Berrio Ochoa - Vinh được phong Chân phước và sau cùng được tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Tôma Trần Văn Thiện - Chủng sinh (1820 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Tôma Trần Văn Thiện - Chủng sinh (1820 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Tôma Trần Văn Thiện sinh năm 1820 tại làng Trung Quán, tỉnh Quảng Bình, được suy tôn lên bậc chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.
Thánh Tôma Đào Đình Toán - Thầy giảng (1764 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Tôma Đào Đình Toán - Thầy giảng (1764 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Tôma Đào Đình Toán sinh năm 1764 tại làng Cần Phán, tỉnh Thái Bình, được nâng lên hàng chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông - Linh mục (1780 - 1860) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông - Linh mục (1780 - 1860) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Tôma Ngô Túc Khuông sinh năm 1780 tại làng Nam Hòa, xứ Tiên Chu, tỉnh Hưng Yên, được nâng lên hàng chân phước vào ngày 29 tháng 4 năm 1951 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Étienne Théodore Cuenot – Thể - Giám mục Hội Thừa Sai Paris (1802 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Étienne Théodore Cuenot – Thể - Giám mục Hội Thừa Sai Paris (1802 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Étienne Théodore Cuenot sinh ngày 08 tháng 02 năm 1802 tại làng Le Bélieu, thuộc Giáo phận Besançon, nước Pháp, được nâng lên hàng chân phước ngày 02-05-1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-06-1988.
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ - Linh mục (1783 - 1839) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ - Linh mục (1783 - 1839) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Tôma Đinh Viết Dụ sinh năm 1783 tại làng Phú Nhai, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Phú Nhai, Giáo phận Bùi Chu), được phong Chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong Hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh - Tá điền (1813 - 1839) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh - Tá điền (1813 - 1839) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Stêphanô Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1813 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình (nay thuộc giáo họ Bái Đông, xứ Bồ Ngọc, Giáo phận Thái Bình), được phong Chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và sau đó được phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Simon Phan Đắc Hòa - Trùm họ và Lang y (1787 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Simon Phan Đắc Hòa - Trùm họ và Lang y (1787 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Simon Phan Đắc Hòa sinh năm 1774 tại làng Mai Vĩnh, xã mông Thôn, tỉnh Thừa Thiên, được phong Chân phước vào ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19-6-1988.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics