Liên Kết Dùng Một Lần

Nói lời tạm biệt với những cái nhìn lén lút và những bí mật bị phơi bày! Công cụ này tạo ra một đường dẫn bí mật một lần siêu an toàn để gửi và nhận thông tin nhạy cảm. Chỉ cần tưởng tượng một cánh cửa chỉ có thể được mở một lần - đó là loại bảo mật mà chúng ta đang nói đến. Không ai có thể nhìn thấy những gì đằng sau nó trước người nhận và một khi nó được đóng lại, nó sẽ đóng lại mãi mãi.
Không muốn nhập Mã xác thực? Hãy Đăng nhập.
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad