Chia sẻ an toàn thông tin nhạy cảm
với các liên kết một lần

Chia sẻ thông tin nhạy cảm như thông tin cá nhân, chi tiết tài chính, kế hoạch kinh doanh bí mật hoặc thông tin đăng nhập thông qua ứng dụng nhắn tin hoặc email thông thường không phải là một phương pháp an toàn. Trang web liên kết một lần của tôi cung cấp một cách an toàn và bí mật để chia sẻ thông tin nhạy cảm.

Sử dụng công nghệ tiên tiến, tôi cung cấp một đường dẫn an toàn và bí mật để trao đổi thông tin chỉ có thể được truy cập một lần. Tạm biệt những lo ngại về truy cập trái phép và những con mắt trái phép - các liên kết một lần của tôi đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư tối đa cho dữ liệu của bạn. Vì vậy, đã đến lúc chấm dứt các phương pháp chia sẻ thông tin nhạy cảm đầy rủi ro và không đáng tin cậy và hãy tự mình trải nghiệm các liên kết một lần của tôi ngay hôm nay.

Vui lòng nhập nội dung của bạn và mật khẩu được tạo ngẫu nhiên. Sau khi bạn gửi, hệ thống sẽ tạo một liên kết có hiệu lực trong 24 giờ kể từ thời điểm gửi. Để truy cập và đọc nội dung của bạn, người nhận phải có cả liên kết và mật khẩu và chỉ có thể truy cập nội dung đó một lần. Tôi đảm bảo rằng nội dung của bạn sẽ bị xóa sau khi nó được truy cập hoặc sau khoảng thời gian 24 giờ, đảm bảo rằng bất kỳ ai không có thông tin xác thực hợp lệ đều không thể đọc được nội dung đó và không thể truy cập nội dung đó nhiều lần.
Không muốn nhập Mã xác thực? Hãy Đăng nhập.
Chia sẻ an toàn thông tin nhạy cảm với các liên kết một lần
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics