Kinh nguyện 12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

    1. Bác Ái: Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa. 

    2. Vui Vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa. 

    3. Bình An: Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái. 

    4. Kiên Nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên. 

    5. Nhân Từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người. 

    6. Hòa Nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm. 

    7. Nhẫn Nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài. 

    8. Hiền Lành: Kìm hãm nóng giận. 

    9. Tin Tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người. 

    10. Nhã Nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài. 

    11. Tiết Ðộ: Chế ngự những dục vọng. 

    12. Trong Sạch: Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.

Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad