Bạn đang kiểm tra
C6 Building a distributed application on Hyperledger Fabric >> Hyperledger Fundamentals

Là một phần trong chương trình thạc sĩ của mình, tôi đã tạo bài kiểm tra này với một tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để giúp tôi và các bạn cùng lớp ôn lại kiến thức về module "Hyperledger Fundamentals" từ "Course 6 Building a distributed application on Hyperledger Fabric".
Dưới đây là 9 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ bài kiểm tra kiến thức C6 Building a distributed application on Hyperledger Fabric >> Hyperledger Fundamentals. Là người dùng chưa được xác thực, bạn có quyền truy cập vào một nhóm giới hạn gồm 9 trong số 69 câu hỏi và bạn sẽ không thể xem câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
1/69: Which Hyperledger project is focused on creating a blockchain platform specifically for supply chain management?

 1. Hyperledger Fabric
 2. Hyperledger Grid
 3. Hyperledger Burrow
 4. Hyperledger Iroha
2/69: Which of the following is NOT a building block of DLT?

 1. Consensus protocol
 2. Data storage
 3. Language of smart contracts
 4. Ledger maintenance
3/69: Is Hyperledger Fabric only for use by large corporations?

 1. No
 2. Yes
4/69: What is a smart contract in DLT?

 1. The data model
 2. The logic that executes on data to change its state
 3. The consensus protocol
 4. The language of transactions
5/69: What is the consensus process used in Hyperledger Burrow?

 1. Proof of Work
 2. None of the above
 3. Byzantine Fault Tolerance
 4. Proof of Stake
6/69: What is the purpose of the Hyperledger Calliper tool?

 1. None of the above
 2. To measure the activities and performance of Hyperledger frameworks
 3. To build applications easily over the Hyperledger Fabric network
 4. To view data hosted on the Hyperledger network
7/69: What is a common business requirement that Hyperledger Fabric fulfills but Ethereum does not?

 1. Lack of transparency
 2. High scalability
 3. It is not possible for a transaction to be visible to one party but not the others
 4. Slow performance
8/69: Can Hyperledger Fabric be used to build decentralized applications (dApps)?

 1. No
 2. Yes
9/69: Which Hyperledger project is focused on creating a distributed identity system?

 1. Hyperledger Cello
 2. Hyperledger Caliper
 3. Hyperledger Sawtooth
 4. Hyperledger Indy
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
Code
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Ngân Hàng: Quân Đội (MB Bank)
Chi nhánh: Phòng giao dịch Quận 8
Số tài khoản: 099-22-11-1986
Chủ tài khoản: Vũ Lê Huân
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics