Giáo hội Công giáo Rôma bởi Vũ Lê Huân

Xin chào, tôi là Vũ Lê Huân và bạn đã vào danh mục blog Giáo hội Công giáo Rôma.
Phần này bao gồm các bài đăng trên blog mà cá nhân tôi đã viết. Để tìm hiểu về lý lịch và công việc của tôi, vui lòng xem hồ sơ của tôi tại https://vulehuan.com/vi/ho-so-ca-nhan/vulehuan.html.
Khám phá phong cách viết của tôi và có được kiến thức mới về chủ đề Giáo hội Công giáo Rôma qua các bài viết bên dưới:
Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc) - Trùm họ - Lương y (1808 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc) - Trùm họ - Lương y (1808 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Matthêu Nguyễn Văn Phượng sinh năm 1808 tại làng Kẻ Lái, Lý Nhơn, tỉnh Quảng Bình, được tôn phong chân phước ngày 02 tháng 5 năm 1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm - Thương gia (1813 - 1847) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm - Thương gia (1813 - 1847) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Matthêu Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 tại họ đạo Tắt, làng Long Đại, xứ Gò Công, tỉnh Biên Hòa xưa (nay là Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh), được nâng lên hàng chân phước vào ngày 27/5/1900 và được phong hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Matteo Alonso Leciniana – Đậu - Linh mục (1702 - 1745) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Matteo Alonso Leciniana – Đậu - Linh mục (1702 - 1745) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Alonso Leciniana sinh vào ngày 26 tháng 10 năm 1702 tại Tây Ban Nha, được nâng lên bậc chân phước vào ngày 20 tháng 5 năm 1906 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ - Nông dân (1787 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ - Nông dân (1787 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Martinô Trần Ngọc Thọ sinh năm 1787 tại làng Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, được phong Chân phước và sau đó được nâng lên bậc Hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh - Linh mục (1760 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh - Linh mục (1760 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Martinô Tạ Đức Thịnh sinh năm 1760 tại làng Kẻ Sét, huyện Thanh Trì (Hà Nội), được nâng lên hàng chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.
Thánh Luca Vũ Bá Loan - Linh mục (1756 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Luca Vũ Bá Loan - Linh mục (1756 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Luca Vũ Bá Loan sinh năm 1756 tại Trại Bút, xứ Bái Vàng, nay thuộc xứ Bút Đông, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ngày 27/5/1900, Giáo hoàng Leo XIII suy tôn cha Luca Vũ Bá Loan lên bậc Chân phước và ngày 19/6/1988, Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong Ngài lên bậc Hiển thánh.
Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng - Linh mục (1802 - 1856) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng - Linh mục (1802 - 1856) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Laurensô Nguyễn Văn Hưởng sinh vào năm 1802 tại làng Kẻ Sải, xã Tụy Hiền, huyện Hoài Yên, Giáo phận Hà Nội, được Giáo hội tuyên phong chân phước vào ngày 02-5-1909, và được tuyên phong hiển Thánh vào ngày 19-6-1988.
Thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn - Giáo dân (1840 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn - Giáo dân (1840 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Laurensô Phạm Viết Ngôn sinh năm 1840 trong một gia đình đạo đức tại giáo xứ Lục Thủy, Giáo phận Trung (nay thuộc giáo xứ Liên Thượng, Giáo phận Bùi Chu), được nâng lên hàng Chân phước vào ngày 29 tháng 4 năm 1951 và được tôn phong Hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Jacinto Castaneda Gia - Linh mục dòng Đa Minh (1743 - 1773) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Jacinto Castaneda Gia - Linh mục dòng Đa Minh (1743 - 1773) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Castañeda - Gia (Jacinto Castañeda) sinh năm 1743 tại Javita, Tây Ban Nha, được nâng lên hàng Chân phước ngày 20 tháng 5 năm 1906 và được tôn phong Hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Giuse Phạm Quang Túc - Nông dân (1843 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Giuse Phạm Quang Túc - Nông dân (1843 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Giuse Phạm Quang Túc sinh năm 1843 tại họ Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên, được nâng lên hàng chân phước vào ngày 27/05/1900 và được phong thánh vào ngày 19/06/1988.
Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân - Linh mục (1811 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân - Linh mục (1811 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Giuse Nguyễn Duy Tuân sinh vào năm 1811 tại họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên, được tôn phong chân phước vào ngày 29/4/1951 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Giuse Trần Văn Tuấn - Nông dân (1824 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Giuse Trần Văn Tuấn - Nông dân (1824 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Giuse Trần Văn Tuấn sinh vào năm 1824 tại làng Nam Điền, xứ Phú Nhai. Ngày 29/4/1951, ngài được phong Chân Phước và sau đó vào ngày 19/6/1988 đã được phong thánh.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics