Kinh nguyện Công giáo

 1. Kinh Hãy Nhớ
 2. Kinh Hòa Bình
 3. Kinh Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 4. Kinh Khấn Thánh Giuse Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn
 5. Kinh Kính Mến
 6. Kinh Kính Mừng
 7. Kinh Lạy Cha
 8. Kinh Lạy Nữ Vương
 9. Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình
 10. Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 11. Kinh Mến Yêu
 12. Kinh Mười Bốn Mối
 13. Kinh Nghĩa Đức Tin
 14. Kinh Nguyện Cứu 1000 Linh Hồn Của Thánh Gertrude
 15. Kinh Nguyện Về Những Thiếu Xót Mỗi Ngày
 16. Kinh Ông Thánh Antôn
 17. Kinh Ông Thánh Augustinô
 18. Kinh Ông Thánh Đôminicô (Đaminh)
 19. Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử
 20. Kinh Ông Thánh Hieronimô
 21. Kinh Ông Thánh Inaxu
 22. Kinh Ông Thánh Mátthêu
 23. Kinh Ông Thánh Mátthêu, Tông Đồ
 24. Kinh Ông Thánh Phanxicô Xaviê (Quan Thầy Các Miền Giảng Đạo)
 25. Kinh Ông Thánh Phanxicô Xavier
 26. Kinh Ông Thánh Vinh Sơn
 27. Kinh Phó Dâng
 28. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
 29. Kinh sáng danh
 30. Kinh Sáng Soi
 31. Kinh Sấp Mình
 32. Kinh Tessera
 33. Kinh Thánh Mẫu La Vang (Kinh Cầu Với Ðức Mẹ La Vang)
 34. Kinh Thiên Thần Bản Mệnh
 35. Kinh Thờ Lạy
 36. Kinh Thú Nhận (Kinh Cáo Mình)
 37. Kinh Tin
 38. Kinh Tin Kính (Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ)
 39. Kinh Tin Kính Nicea - Constantinopoli (Dùng Trong Thánh Lễ)
 40. Kinh Trông Cậy
 41. Kinh Trước Bữa Ăn
 42. Kinh Trước Khi Xét Mình
 43. Kinh Truyền Tin
 44. Kinh Vật Mọn
 45. Kinh Viếng Thánh Thể
 46. Kinh Vinh Danh
 47. Kinh Vực Sâu
 48. Kinh Xin Ơn Chết Lành
 49. Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha François Pallu
 50. Kinh Xin Ơn Nhờ Lời Chuyển Cầu Của Đức Cha Lambert
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad