Bạn đang kiểm tra
C6 Building a distributed application on Hyperledger Fabric >> Hyperledger Fabric: Architecture

Là một phần trong chương trình thạc sĩ của mình, tôi đã tạo bài kiểm tra này với một tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để giúp tôi và các bạn cùng lớp ôn lại kiến thức về module "Hyperledger Fabric: Architecture" từ "Course 6 Building a distributed application on Hyperledger Fabric".
Dưới đây là 9 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ bài kiểm tra kiến thức C6 Building a distributed application on Hyperledger Fabric >> Hyperledger Fabric: Architecture. Là người dùng chưa được xác thực, bạn có quyền truy cập vào một nhóm giới hạn gồm 9 trong số 170 câu hỏi và bạn sẽ không thể xem câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
1/170: Which of the following is not a characteristic of a client?

 1. It acts on behalf of any stakeholder in the network.
 2. It may be a software application.
 3. It interacts with servers to request and receive information.
 4. It is a physical device.
2/170: What is the first step in the consensus process in Fabric?

 1. Endorsement
 2. Validation
 3. Ordering
3/170: What is a channel in Hyperledger Fabric?

 1. None of the above
 2. A database used to store transaction logs
 3. A private communication subnetwork between peers
 4. A public communication subnetwork between peers
4/170: What happens if a transaction occurs in a channel that is not visible to the entire network?

 1. The transaction is duplicated and sent to the entire network.
 2. The transaction is still recorded on the blockchain, but it is not visible to the entire network.
 3. The transaction is rejected by the network.
 4. The transaction is lost forever.
5/170: What is the relationship between the world state and the ledger in Hyperledger Fabric?

 1. The ledger is a subset of the world state
 2. The world state is a subset of the ledger
 3. They are the same thing
 4. They are completely independent
6/170: Who has access to the ledger in a network?

 1. Only users with a certain level of security clearance
 2. Only network administrators
 3. All users on the network
 4. None of the above
7/170: What is the role of validation?

 1. None of the above
 2. To add a signature to the block
 3. To verify the authenticity of the block
 4. To ensure that the block is valid
8/170: What is a Byzantine faulty node?

 1. None of the above
 2. A node that can behave arbitrarily, including sending incorrect or duplicate messages, or refusing to participate in the consensus process.
 3. A node that is always malicious and tries to disrupt the consensus process.
 4. A node that is always correct and never makes mistakes.
9/170: What happens if the state of the ledger and the read state of the block do not match?

 1. The peer adds the block to its ledger without validation
 2. The peer rejects the block and sends it back to the ordering service
 3. The peer updates the ordering service with the current state of the ledger
 4. The peer sends the block to a different peer for validation
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
Code
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
Tài liệu
Kinh ThánhKinh nguyện Công giáoThánh ca Công giáoHuấn từCác bài kiểm tra kiến thứcTiếng AnhHọc cách code
Công cụ
Thời gian ngủPomodoroYoutubeLiên Kết Dùng Một LầnTính Lãi kép (Lãi gộp)Tính tổ hợp nCrKiểm tra độ tương phảnChisanbop FingermathBản lưu Google
Blog của Vũ Lê Huân
CNTT & Phần mềmLập trìnhKỹ năngTrải nghiệmGiáo hội Công giáo Rôma
Danh mụcĐăng nhập