Bạn đang kiểm tra
C4 Blockchain: Basics and Applications >> Fundamentals of Node.js

Là một phần trong chương trình thạc sĩ của mình, tôi đã tạo bài kiểm tra này với một tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để giúp tôi và các bạn cùng lớp ôn lại kiến thức về module "Fundamentals of Node.js" từ "Course 4 Blockchain: Basics and Applications".
Dưới đây là 9 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ bài kiểm tra kiến thức C4 Blockchain: Basics and Applications >> Fundamentals of Node.js. Là người dùng chưa được xác thực, bạn có quyền truy cập vào một nhóm giới hạn gồm 9 trong số 198 câu hỏi và bạn sẽ không thể xem câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
1/198: What is the purpose of REPL?

 1. To create new files in Node.js.
 2. To execute code line by line and see the output immediately.
 3. To install packages in Node.js.
 4. To debug code in Node.js.
2/198: What are core modules in Node.js?

 1. Modules that are created by someone else
 2. Modules that are available to all modules in Node by default
 3. Modules that need to be installed via NPM
3/198: Why is memory management important in programming?

 1. To ensure efficient use of computer resources
 2. To optimize program performance
 3. All of the above
 4. To prevent memory leaks and crashes
4/198: Which engine does Node.js use?

 1. Microsoft's Chakra engine.
 2. A custom engine developed by the Node.js team.
 3. Google Chrome's V8 engine.
 4. Mozilla's SpiderMonkey engine.
5/198: Which file extensions does NodeJS check for when using require without specifying the file extension?

 1. .json
 2. .js
 3. .node
 4. All of them
6/198: What can you write in REPL?

 1. Only expressions
 2. Only functions
 3. Variables, expressions, and functions
 4. Only variables
7/198: Can functions be defined as property values in JSON?

 1. Yes
 2. No
8/198: What is the solution to the problem of time-consuming long-running tasks in JavaScript?

 1. Using the blocking I/O model
 2. Using multiple threads
 3. Using the single-threaded model
 4. Using the non-blocking I/O model
9/198: How does JSON differ from JavaScript Object Literals?

 1. JavaScript Object Literals are a subset of JSON.
 2. JSON and JavaScript Object Literals are the same.
 3. JSON is a subset of JavaScript Object Literals.
 4. JSON and JavaScript Object Literals are completely different.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
Code
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Ngân Hàng: Quân Đội (MB Bank)
Chi nhánh: Phòng giao dịch Quận 8
Số tài khoản: 099-22-11-1986
Chủ tài khoản: Vũ Lê Huân
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics