Bạn đang kiểm tra
C4 Blockchain: Basics and Applications >> Blockchain Features

Là một phần trong chương trình thạc sĩ của mình, tôi đã tạo bài kiểm tra này với một tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để giúp tôi và các bạn cùng lớp ôn lại kiến thức về module "Blockchain Features" từ "Course 4 Blockchain: Basics and Applications".
Dưới đây là 9 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ bài kiểm tra kiến thức C4 Blockchain: Basics and Applications >> Blockchain Features. Là người dùng chưa được xác thực, bạn có quyền truy cập vào một nhóm giới hạn gồm 9 trong số 184 câu hỏi và bạn sẽ không thể xem câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
1/184: What is the level of privacy in Public Blockchains compared to Private Blockchains?

 1. The same in both Public and Private Blockchains
 2. It depends on the specific use case
 3. Higher in Public Blockchains
 4. Lower in Public Blockchains
2/184: What are the benefits of using smart contracts?

 1. All of them.
 2. They are more secure than traditional contracts.
 3. They are more efficient than traditional contracts.
 4. They are more transparent than traditional contracts.
3/184: What is the purpose of digital signatures in a network?

 1. To route traffic
 2. To connect to the internet
 3. To encrypt data
 4. To identify the nodes
4/184: What are the characteristics of transactions in Public Blockchains?

 1. High-speed and low-cost.
 2. Low-speed and high-cost.
 3. High-speed and high-cost.
 4. Low-speed and low-cost.
5/184: Which consensus mechanisms are commonly used in public blockchains?

 1. Proof of Work (PoW) OR Proof of Authority (PoA)
 2. Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)
6/184: What is the future of globalization in the digital ecosystem?

 1. It will continue to grow.
 2. It will reverse.
 3. It will slow down.
 4. It is impossible to say.
7/184: What is the scar in Chameleon Hash?

 1. A way to permanently delete data from a blockchain.
 2. An indicator that the data has been changed.
 3. A public key that is used to verify transactions in a blockchain.
 4. A way to create new blocks in a blockchain.
8/184: What is the future of decentralized data?

 1. It will be used to create new and innovative applications.
 2. All of them.
 3. It will become more popular as people become more concerned about privacy and security.
 4. It will help to create a more democratic and equitable digital world.
9/184: How many similar responses does a node in a network with "f" faulty nodes need to conclude whether a transaction is valid or not?

 1. f
 2. f + 1
 3. 2f
 4. f - 1
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
Code
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
Tài liệu
Kinh ThánhKinh nguyện Công giáoThánh ca Công giáoHuấn từCác bài kiểm tra kiến thứcTiếng AnhHọc cách code
Công cụ
Thời gian ngủPomodoroYoutubeLiên Kết Dùng Một LầnTính Lãi kép (Lãi gộp)Tính tổ hợp nCrKiểm tra độ tương phảnChisanbop FingermathBản lưu Google
Blog của Vũ Lê Huân
CNTT & Phần mềmLập trìnhKỹ năngTrải nghiệmGiáo hội Công giáo Rôma
Danh mụcĐăng nhập