Bạn đang kiểm tra
C4 Blockchain: Basics and Applications >> Blockchain Features

Là một phần trong chương trình thạc sĩ của mình, tôi đã tạo bài kiểm tra này với một tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để giúp tôi và các bạn cùng lớp ôn lại kiến thức về module "Blockchain Features" từ "Course 4 Blockchain: Basics and Applications".
Dưới đây là 9 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ bài kiểm tra kiến thức C4 Blockchain: Basics and Applications >> Blockchain Features. Là người dùng chưa được xác thực, bạn có quyền truy cập vào một nhóm giới hạn gồm 9 trong số 184 câu hỏi và bạn sẽ không thể xem câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
1/184: What is the output of hashing for a given input?

 1. Random
 2. None of the above
 3. Deterministic
 4. Unpredictable
2/184: What happens once a block is validated in a blockchain?

 1. None of the above
 2. It is sent to all nodes in the network
 3. It is discarded
 4. It is sent to a single node
3/184: What is fixed for a server in a D-App?

 1. The domain name. The domain name for a server in a D-App can be changed. However, it may require updating the clients that connect to the server through the domain name. If the domain name is changed, clients connecting to the D-App through the old domain name may not be able to connect to the server. Therefore, it is important to consider the impact of changing the domain name and plan for a smooth transition to avoid any disruption to the D-App users.
 2. The server hardware
 3. The IP address
 4. The server location
4/184: What are the advantages of decentralized data?

 1. Increased innovation.
 2. Improved privacy and security.
 3. More control over your data.
 4. All of them.
5/184: What is the purpose of creating a blockchain?

 1. To create a new type of cryptocurrency
 2. To improve internet speed
 3. To make money
 4. To solve a common business problem faced by all nodes
6/184: What is the consensus mechanism used by many public blockchains?

 1. Proof of Work or Proof of Stake
 2. Proof of Privacy
 3. Proof of Authority
7/184: What is the main reason for the push towards decentralized data storage?

 1. The need to reduce bias in digital data storage
 2. The need for more control over data
 3. The need for more power for influential companies
 4. The need to increase profitability for tech companies
8/184: What is the level of privacy in Public Blockchains?

 1. High
 2. Low
9/184: Who can access a private blockchain?

 1. Anyone
 2. Only authorized users
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
Code
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Ngân Hàng: Quân Đội (MB Bank)
Chi nhánh: Phòng giao dịch Quận 8
Số tài khoản: 099-22-11-1986
Chủ tài khoản: Vũ Lê Huân
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics