Hướng Dẫn Từng Bước Cài Đặt Hardhat Trên Ubuntu | Đơn giản hóa việc phát triển Ethereum

Hướng Dẫn Từng Bước Cài Đặt Hardhat Trên Ubuntu | Đơn giản hóa việc phát triển Ethereum
Tìm hiểu cách cài đặt Hardhat trên Ubuntu chỉ trong vài bước đơn giản với hướng dẫn toàn diện của Huân. Đơn giản hóa quá trình phát triển Ethereum và bắt đầu xây dựng các ứng dụng phi tập trung của bạn một cách dễ dàng.
Đã được tạo:

Hardhat là một môi trường phát triển Ethereum cho phép các nhà phát triển biên dịch, triển khai, thử nghiệm và gỡ lỗi các hợp đồng thông minh bằng Solidity. Nó là một framework phổ biến được sử dụng để tạo và triển khai các ứng dụng phi tập trung (dApp) và hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum. Hardhat đi kèm với một mạng blockchain tích hợp cho phép thử nghiệm cục bộ các hợp đồng thông minh. Framework này cũng có thể được tích hợp với các mạng blockchain phổ biến khác, bao gồm cả mạng chính và mạng thử nghiệm. Hardhat cũng cung cấp các tính năng khác như tự động hóa tác vụ, gỡ lỗi và hỗ trợ các công cụ dành cho nhà phát triển phổ biến như Truffle. Nhìn chung, nó cung cấp cho các nhà phát triển bộ công cụ toàn diện và linh hoạt để phát triển Ethereum.

Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để cài đặt Hardhat trên Ubuntu:

Mở một cửa sổ Terminal trên máy Ubuntu của bạn.

Cài đặt Node.js và npm (Node Package Manager) bằng cách chạy lệnh:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install nodejs
$ sudo apt-get install npm

Trong trường hợp bạn gặp lỗi liên quan đến các NPM dependencies bị thiếu, chẳng hạn như "node-agent-base," "node-aproba," "node-archy," v.v. và chúng không được thiết lập để cài đặt, bạn có thể sử dụng aptitude để giải quyết vấn đề:
$ sudo apt-get install aptitude
$ sudo aptitude install npm

Aptitude là một công cụ dòng lệnh để quản lý gói trong các bản phân phối Linux dựa trên Debian như Ubuntu. Nó được sử dụng để cài đặt, gỡ bỏ và nâng cấp các gói phần mềm và các phần phụ thuộc của chúng. Nó cung cấp một giao diện dựa trên văn bản cho phép người dùng dễ dàng duyệt và tìm kiếm thông qua các gói có sẵn, cũng như xem và sửa đổi trạng thái cài đặt của họ. Aptitude sử dụng hệ thống Công cụ đóng gói nâng cao (APT) để quản lý các gói, khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt để quản lý phần mềm trên hệ thống Linux.

Xác minh việc cài đặt Node.js và npm bằng các lệnh:
$ node -v
$ npm -v

Cài đặt Hardhat bằng npm bằng cách chạy lệnh:
$ sudo npm install -g hardhat

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi "npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/hardhat failed, reason: connect ENETUNREACH 2606:4700::6810:1623:443," thì có thể là do một nỗ lực kết nối thành địa chỉ IPv6, có thể không hoạt động nếu IPv6 không được định cấu hình trên hệ thống của bạn. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thêm dòng sau vào tệp /etc/hosts: 104.16.16.35 registry.npmjs.org. Sau khi thêm dòng này, bạn có thể thử chạy lại lệnh $ sudo npm install -g hardhat.

Xác minh việc cài đặt Hardhat bằng lệnh:
$ hardhat

Lệnh này sẽ hiển thị danh sách các lệnh Hardhat khả dụng, xác nhận rằng Hardhat đã được cài đặt thành công trên máy Ubuntu của bạn.

Xin chào! Bạn đã xem qua một bài viết có tiêu đề Hướng Dẫn Từng Bước Cài Đặt Hardhat Trên Ubuntu | Đơn giản hóa việc phát triển Ethereum của tác giả Vũ Lê Huân. Trong trường hợp bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về tác giả, bạn có thể truy cập https://vulehuan.com/vi/ho-so-ca-nhan/vulehuan.html.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics