Blog của Vũ Lê Huân:
Làm cho thế giới tốt đẹp hơn
thông qua chia sẻ

Khám phá vô số chủ đề về du lịch, CNTT & phần mềm, ngôn ngữ lập trình, ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết trên trang blog của tôi. Cải thiện hiệu suất công việc, khả năng giải quyết vấn đề, giao tiếp và tư duy làm việc của bạn trong khi khám phá phần cứng, hệ điều hành, mạng & bảo mật, lưu trữ web & tên miền, v.v.
Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân - Thầy giảng (1780 - 1857) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân - Thầy giảng (1780 - 1857) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Ðoàn Văn Vân sinh năm 1780 tại làng Kẻ Bói, xứ đạo Kẻ Sông, tỉnh Hà Nam, được nâng lên hàng chân phước ngày 02-5-1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý - Linh mục (1826 - 1859) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý - Linh mục (1826 - 1859) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Đoàn Công Quý sinh năm 1826 tại làng Búng, tổng Bình Thạnh, huyện Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ngày nay, được phong Chân phước ngày 02/5/1909 và được tuyên phong hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần - Ngư phủ (1802 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần - Ngư phủ (1802 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Đinh Văn Thuần sinh năm 1802 tại họ đạo Đông Phú, xứ đạo Trung Đồng, Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình, được phong chân phước vào ngày 29 tháng 4 năm 1951 và được phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng - Ngư phủ (1800 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng - Ngư phủ (1800 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Đinh Văn Dũng sinh vào năm 1800, được phong Chân phước vào ngày 29 tháng 4 năm 1951 và được phong Hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Phêrô Phan Hữu Đa - Thợ mộc (1802 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Phan Hữu Đa - Thợ mộc (1802 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Phan Hữu Đa sinh vào khoảng năm 1802 tại làng Ngọc Cục, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Ngọc Tiên, Giáo phận Bùi Chu). Ngày 29/4/1951, ông Phêrô Phan Hữu Đa được phong chân phước và sau đó được phong hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Pierre Dumoulin Borie - Cao - Giám mục Hội Thừa Sai Paris (1808 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Pierre Dumoulin Borie - Cao - Giám mục Hội Thừa Sai Paris (1808 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Borie - Cao sinh ngày 20 tháng 02 năm 1808 tại Pháp, được phong chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Pedro Almato - Bình - Linh mục dòng Đa Minh (1830 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Pedro Almato - Bình - Linh mục dòng Đa Minh (1830 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Pedro Almato, sinh ngày 01 tháng 11 năm 1830 tại Tây Ban Nha. Ngày 20 tháng 5 năm 1906, cha Almato - Bình được tuyên phong lên hàng Chân phước và sau đó được phong Hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Pierre Néron Bắc - Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1818 - 1860) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Pierre Néron Bắc - Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1818 - 1860) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Pierre Néron sinh vào ngày 21 tháng 9 năm 1818 tại Pháp, được phong chân phước vào ngày 02 tháng 5 năm 1909 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Phaolô Tống Viết Bường - Quan thị vệ (1773 - 1833) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phaolô Tống Viết Bường - Quan thị vệ (1773 - 1833) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Tống Viết Bường sinh năm 1773 tại Phủ Cam, Tổng Giáo phận Huế. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, thánh Tống Viết Bường được tôn phong lên hàng Chân phước. Đến ngày 19 tháng 6 năm 1988, ngài chính thức được phong hiển thánh.
Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan - Linh mục (1771 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan - Linh mục (1771 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phaolô Phạm Khắc Khoan sinh năm 1771 tại làng Diên Mậu, khi ấy thuộc xứ Hảo Nho, nay thuộc xứ Hiếu Thuận, Giáo phận Phát Diệm, được tôn phong lên hàng Chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, ngài chính thức được phong thánh.
Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ - Thầy giảng (1798 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ - Thầy giảng (1798 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phaolô Nguyễn Văn Mỹ sinh vào năm 1798 tại làng Kẻ Non, còn gọi là Sơn Nga, thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, được phong Chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Phaolô Nguyễn Ngân - Linh mục (1790 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phaolô Nguyễn Ngân - Linh mục (1790 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phaolô Nguyễn Ngân sinh năm 1790 tại họ Cự Khanh, tỉnh Thanh Hóa, được phong Chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được phong Hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics