Blog của Vũ Lê Huân:
Làm cho thế giới tốt đẹp hơn
thông qua chia sẻ

Khám phá vô số chủ đề về du lịch, CNTT & phần mềm, ngôn ngữ lập trình, ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết trên trang blog của tôi. Cải thiện hiệu suất công việc, khả năng giải quyết vấn đề, giao tiếp và tư duy làm việc của bạn trong khi khám phá phần cứng, hệ điều hành, mạng & bảo mật, lưu trữ web & tên miền, v.v.
Thánh Philipphê Phan Văn Minh - Linh mục (1815 - 1853) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Philipphê Phan Văn Minh - Linh mục (1815 - 1853) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Philipphê Phan Văn Minh sinh năm 1815 tại họ đạo Cái Mơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 27/05/1900, cha Phan Văn Minh được phong Chân phước và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19/06/1988.
Thánh Phêrô Vũ Văn Truật - Thầy giảng (1817 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Vũ Văn Truật - Thầy giảng (1817 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Vũ Văn Truật sinh năm 1817 tại làng Hà Thạch, huyện Sơn Vỹ, tỉnh Sơn Tây. Ngày 27/5/1900, Phêrô Vũ Văn Truật được phong chân phước, rồi được phong thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa - Linh mục (1790 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa - Linh mục (1790 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Vũ Đăng Khoa sinh năm 1790 tại làng Thuận Nghĩa, phủ Diễn Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, được nâng lên hàng chân phước vào ngày 27/5/1900 và được phong hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Phêrô Trương (Phạm) Văn Thi - Linh mục (1763 - 1839) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Trương (Phạm) Văn Thi - Linh mục (1763 - 1839) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Trương Văn Thi sinh ra vào năm 1763 tại làng Kẻ Sở, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, được phong Chân phước vào 27/5/1900 và được tôn phong Hiển thánh vào 19/6/1988.
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự - Linh mục (1796 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự - Linh mục (1796 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Nguyễn Văn Tự sinh năm 1796 tại làng Ninh Cường, nay thuộc xứ Ninh Cường, tỉnh Nam Định, được phong chân phước ngày 27/5/1900 và phong hiển thánh ngày 19/6/1988.
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu - Linh mục (1812 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu - Linh mục (1812 - 1861) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Nguyễn Văn Lựu sinh vào ngày 18 tháng 12 năm 1812 tại Gò Vấp, tỉnh Gia Định, được nâng lên hàng chân phước vào ngày 02 tháng 05 năm 1909 và được phong thánh vào ngày 19 tháng 06 năm 1988.
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu - Thầy giảng (1783 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu - Thầy giảng (1783 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Nguyễn Văn Hiếu sinh ra tại làng Đồng Chuối vào năm 1783, được phong chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Phêrô Trương Văn Đường - Thầy giảng (1808 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Trương Văn Đường - Thầy giảng (1808 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Trương Văn Đường sinh năm 1808 tại Kẻ Sở, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, được phong Chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được phong Hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Thầy giảng (1808 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Thầy giảng (1808 - 1840) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1808 tại tỉnh Ninh Bình, được phong chân phước vào ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19/06/1988.
Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần - Linh mục (1766 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần - Linh mục (1766 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Nguyễn Bá Tuần sinh ngày 17 tháng 6 năm 1766 tại làng Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên, được nâng lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 05 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 06 năm 1988.
Thánh Phêrô Lê Tùy - Linh mục (1773 - 1833) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Lê Tùy - Linh mục (1773 - 1833) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Lê Tùy sinh năm 1773 trong một gia đình trung nông tại làng Bằng Sở, thuộc xứ đạo Sở Hạ, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, được nâng lên hàng chân phước vào ngày 27/5/1900 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Phêrô Hoàng Khanh - Linh mục (1780 - 1842) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phêrô Hoàng Khanh - Linh mục (1780 - 1842) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phêrô Hoàng Khanh sinh năm 1780 tại Hoa Duệ, tỉnh Nghệ An, được tôn lên bậc chân phước vào ngày 02/05/1909 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19/06/1988.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics