Đọc Kinh Thánh: Thánh sử Marcô chương 11 online

Chúng tôi mời bạn khám phá Kinh Thánh Thánh sử Marcô chương 11 và suy gẫm Lời Chúa:

IV. Sứ Vụ Của Ðức Giêsu Tại Giê-Ru-Sa-Lem

Ðức Giêsu vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Ðấng Mê-si-a

(1)Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, gần làng Bếtphaghê và Bêtania, bên triền núi Ôliu, Người sai hai môn đệ(2)và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và đem nó về đây.(3)Và nếu có ai bảo: "Tại sao các anh làm như vậy?", thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay."(4)Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền tháo dây lừa ra.(5)Mấy người đứng đó nói với các ông: "Các anh tháo con lừa ra làm gì vậy?"(6)Hai ông trả lời như Ðức Giêsu đã dặn. Và họ để mặc các ông.(7)Hai ông đem con lừa về cho Ðức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Ðức Giêsu cỡi lên.(8)Nhiều người cũng trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải.(9)Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: "Hoan hô! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa!(10)Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Ðavít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!"(11)Ðức Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Ðền Thờ. Người rảo mắt, nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bêtania cùng với Nhóm Mười Hai.

Cây vả không sinh trái

(12)Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bêtania, thì Ðức Giêsu cảm thấy đói.(13)Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả.(14)Người lên tiếng bảo cây vả: "Ðời đời không còn ai ăn trái của mày nữa!" Các môn đệ đã nghe Người nói thế.

Ðức Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Ðền Thờ

(15)Thầy trò đến Giêrusalem. Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Ðền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu.(16)Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Ðền Thờ.(17)Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"(18)Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Ðức Giêsu. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người.(19)Chiều đến, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành.

Cây vả bị khô héo. Ðức tin và cầu nguyện

(20)Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ.(21)Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Ðức Giêsu: "Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi!"(22)Ðức Giêsu nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.(23)Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: 'Dời chỗ đi, nhào xuống biển!', mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều ấy sẽ được ban cho.(24)Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu nguyện và xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.(25)Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Ðấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em". [(26)Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Ðấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em].

Người Do Thái chất vấn Ðức Giêsu về thẩm quyền của Người

(27)Ðức Giêsu và các môn đệ lại vào Giêrusalem. Người đang đi trong Ðền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi:(28)"Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? hay ai đã cho ông quyền đó để ông làm các điều ấy?"(29)Ðức Giêsu đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.(30)Vậy, phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!"(31)Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: 'Do Trời', thì ông ấy sẽ vặn lại: 'Thế sao các ông lại không tin ông ấy?'(32)Nhưng chẳng lẽ mình nói: 'Do người ta'?" Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ.(33)Họ mới trả lời Ðức Giêsu: "Chúng tôi không biết". Ðức Giêsu liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy"., IV. Sứ Vụ Của Ðức Giêsu Tại Giê-Ru-Sa-Lem,Ðức Giêsu vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Ðấng Mê-si-a,Cây vả không sinh trái,Ðức Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Ðền Thờ,Cây vả bị khô héo. Ðức tin và cầu nguyện,Người Do Thái chất vấn Ðức Giêsu về thẩm quyền của Người


Bạn có cần một phần cụ thể của Kinh thánh? Trang web của chúng tôi cho phép bạn chọn Sách, Chương và câu bạn muốn. Chúng tôi sẽ tạo một trang chỉ có những câu mà bạn đang tìm kiếm. Không còn lãng phí thời gian duyệt qua hàng trăm trang để tìm đúng phần - nền tảng của chúng tôi rất nhanh và dễ sử dụng, đồng thời bạn sẽ nhận được chính xác những từ mà mình đang tìm kiếm trong tích tắc. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết tùy chỉnh của mình với bạn bè.
Chúng tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của chúng tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và chúng tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của chúng tôi hữu ích và muốn hỗ trợ chúng tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi và giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập