Chuỗi Mân Côi - Kinh nguyện Công giáo

Bằng cách nhấp vào đây, bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký và sau khi đăng nhập, bạn có thể lưu Kinh nguyện Công giáo vào một danh sách để truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn trong tương lai.
 1. Làm dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Hạt lớn đầu tiên: đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu cho Đức Giáo Hoàng
 3. Ba hạt nhỏ: Đọc 3 Kinh Kính Mừng xin ơn đức tin, cậy, mến
 4. Hạt lớn sau đó: đọc Kinh Sáng Danh cầu cho việc truyền giáo
 5. Lần lượt thực hiện cho đến khi hết 5 mầu nhiệm:
  1. Đọc câu ngắm
  2. Đọc 1 Kinh Lạy Cha
  3. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
  4. Đọc 1 Kinh Sáng Danh
  5. Đọc Lời Đức Mẹ dạy tại Fatima
 6. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, có thể thêm Kinh cầu Đức Bà
 7. Hội viên Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi đọc thêm Lời nguyện Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
Bằng cách nhấp vào đây, bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký và sau khi đăng nhập, bạn có thể lưu Kinh nguyện Công giáo vào một danh sách để truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn trong tương lai.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics