Tuyển tập Thánh ca Công giáo
chủ đề Thánh Vịnh - Đáp Ca, Allleluia

Tìm thấy 49 bài hát thuộc tuyển tập Thánh ca Công giáo chủ đề Thánh Vịnh - Đáp Ca, Allleluia.
 1. Ai sẽ cho con - Tv 54 - Lm. Kim Long
 2. Alleluia 1 Lễ Cưới - Lễ Hôn phối - Ngọc Linh
 3. Alleluia - Mẫu tận hiến - Đinh Công Huỳnh
 4. Bên dòng sông - Tv 136 - Lm. Vinh Hạnh
 5. Ca ngợi Thiên Chúa - Tv 150 - Lm. Vinh Hạnh
 6. Ca tình tri âm - Tv 15 - Lm. Kim Long
 7. Chúa chăn giữ tôi - Tv 22 - Hoài Chiên
 8. Chúa chăn nuôi tôi - Tv 22 - Lm. Kim Long, Trần Đức Huân
 9. Chúa Chiên Lành - Hoàng Khánh, Lm. Kim Long
 10. Chúa Khoan Nhân - Tv 22 - Lm. Vinh Hạnh
 11. Chúa là nơi con nương tựa - Tv 26 - Lm. Hoàng Kim
 12. Chúc tụng Thiên Chúa - Tv 135 - Lm. Vinh Hạnh
 13. Con nâng hồn lên - Tv 24 - Lm. Hoàng Kim
 14. Con nay sẽ lấy gì - Tv 115 - Lm. Kim Long
 15. Cửa công chính - Tv 117 - Lm. Kim Long
 16. Cửa hỡi - Tv 23 - Lm. Vinh Hạnh
 17. Đáp ca - Thánh vịnh 33 - Lm. Thái Nguyên
 18. Đồng cỏ tươi - Hùng Lân
 19. Đừng đoán phạt con - Tv 6 - Lm. Kim Long
 20. Gia-liêm hỡi - Tv 147 - Lm. Kim Long
 21. Hát lên một bài ca mới - Tv 97 - Lm. Vinh Hạnh
 22. Hồn tôi ơi - Tv 102 - Lm. Vinh Hạnh
 23. Hồn tôi ơi - Tv 103 - Lm. Kim Long
 24. Ngàn Dân Ơi - Tv 148 - Lm. Kim Long
 25. Ngày về - Tv 125 - Lm. Kim Long
 26. Ngợi khen Thiên Chúa - Tv 112 - Lm. Vinh Hạnh
 27. Nguyện cho lời con - Tv 140 - Lm. Kim Long
 28. Thánh vịnh 118 - Lm. Thái Nguyên
 29. Thánh vịnh 125 - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Lm. Thái Nguyên
 30. Thánh Vịnh 125 - CN 30 Thường Niên - Lm. Thái Nguyên
 31. Thánh Vịnh 125 - Mi Giáng
 32. Thánh vịnh 144 - Lm. Thái Nguyên
 33. Thánh vịnh 148 - Linh Hương, Vũ Nhuận
 34. Thánh vịnh 16 - Lm. Thái Nguyên
 35. Thánh vịnh 17 - Đáp ca CN XXX mùa thường niên năm A - Lm. Thái Nguyên
 36. Thánh vịnh 50 - Lm. Thái Nguyên
 37. Thánh vịnh 62 - Đáp ca CN XXXII mùa thường niên năm A - Lm. Thái Nguyên
 38. Thánh Vịnh 67 - Lm. Thái Nguyên
 39. Thánh vịnh 8 - Nguyễn Văn Vinh
 40. Thánh vịnh 85 (CN XVI MTN năm A) - Lm. Thái Nguyên
 41. Thánh vịnh 97 - Lm. Thái Nguyên
 42. Tim dâng ý thơ - Tv 44 - Lm. Kim Long
 43. Tôi mừng vui - Tv 121 - Lm. Kim Long
 44. Tôi vui sướng - Tv 121 - Lm. Kim Long
 45. Từ hừng sáng - Tv 62 - Lm. Kim Long
 46. Từ vực sâu 3 - Tv 129 - Lm. Kim Long
 47. Vinh phúc thay - Tv 127 - Lm. Kim Long
 48. Vua tình yêu - Tv 102 - Nguyễn Văn Vinh, Phan Sang
 49. Xin thương con (Chúa nhân từ) - Tv 50 - Lm. Kim Long
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad