Tuyển tập Thánh ca Công giáo
chủ đề Tạ lễ (Kết lễ)

Tìm thấy 7 bài hát thuộc tuyển tập Thánh ca Công giáo chủ đề Tạ lễ (Kết lễ).
  1. Cùng đem tin mừng - Martinô
  2. Dẫn Con Từng Bước - Lm. Nguyễn Duy
  3. Đường đi có Chúa - Gia Ân
  4. Kinh tạ lễ - Lm. Nguyễn Duy
  5. Này chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn
  6. Sống chứng nhân - Lm. Nguyễn Duy
  7. Thắp sáng trong con - Trầm Hương, FMSR
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad