Tuyển tập Thánh ca Công giáo
chủ đề Mùa Phục Sinh

Tìm thấy 8 bài hát thuộc tuyển tập Thánh ca Công giáo chủ đề Mùa Phục Sinh.
  1. Bài Ca Phục Sinh - Đỗ Vy Hạ
  2. Chúa đã lên trời - Phanxicô
  3. Chúa Đã Sống Lại - Đỗ Vy Hạ
  4. Chúa Nay Đã Phục Sinh - Lm. Kim Long
  5. Chúa Về Trời, Con Ra Đi - Phanxicô
  6. Chúa về trời, con vào đời - Trầm Thiên Thu
  7. Chúa về trời - Lm. Thái Nguyên
  8. Hy lễ cuối cùng - Lm. Ân Đức
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad