Tuyển tập Thánh ca Công giáo
chủ đề Chúa Thánh Thần

Tìm thấy 7 bài hát thuộc tuyển tập Thánh ca Công giáo chủ đề Chúa Thánh Thần.
  1. Cầu xin Chúa Thánh Thần - Phương Linh
  2. Kính nguyện Chúa Thánh Thần - Lm. Phaolô Đạt
  3. Lạy Chúa xin sai Thánh Linh - Lm. Hoàng Kim
  4. Lạy Đức Chúa Thánh Thần - Sơn Ca
  5. Nguyện Chúa Thánh Thần - Lm. Kim Long
  6. Nguyện Thánh Linh - Lm. Thiện Cẩm
  7. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến - Lm. Vinh Hạnh
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad