Bài hát Ca mừng Thiên Chúa (Lm. Thái Nguyên)

Cập nhật lần cuối:
Miễn trừ trách nhiệm: Một số bài hát chúng tôi chưa xác thực đã được Imprimatur hay chưa.
Khi đề cập đến số 35 (vai trò của Ca trưởng Thánh nhạc) của văn bản Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc, Đức cố giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa (cựu chủ tịch Ủy Ban Thánh Nhạc) đã giải thích và khuyến cáo: Ca trưởng thận trọng khi chọn bài hát phổ biến trên mạng.
Theo Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46 (20/10/2020): Ca trưởng chỉ chọn và sử dụng những bài đã được Imprimatur.
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad