Đọc Kinh Thánh: Thánh sử Marcô chương 5 online

Chúng tôi mời bạn khám phá Kinh Thánh Thánh sử Marcô chương 5 và suy gẫm Lời Chúa:

Người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa

(1)Ðức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghêrasa.(2)Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.(3)Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.(4)Thật vậy, nhiều lần anh bị gồng cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.(5)Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.(6)Thấy Ðức Giêsu tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người(7)và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!"(8)Thật vậy, Ðức Giêsu, đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!"(9)Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm."(10)Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.(11)Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.(12)Ðám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia."(13)Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo - chừng hai ngàn con - từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.(14)Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.(15)Họ đến cùng Ðức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo - chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.(16)Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.(17)Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.(18)Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.(19)Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào."(20)Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Ðức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

Ðức Giêsu chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại

(21)Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.(22)Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Ðức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người,(23)và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống."(24)Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.(25)Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm,(26)bao phen khổ sở vì chạy thầy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.(27)Ðược nghe đồn về Ðức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người.(28)Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu."(29)Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.(30)Ngay lúc đó, Ðức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?"(31)Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: "Ai đã sờ vào tôi ?"(32)Ðức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó.(33)Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.(34)Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh."(35)Ðức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?"(36)Nhưng Ðức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."(37)Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan.(38)Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Ðức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.(39)Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy ? Ðứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!"(40)Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.(41)Người cầm lấy tay nó và nói: "Talithakum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: chỗi dậy đi!"(42)Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.(43)Ðức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn., Người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa,Ðức Giêsu chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại


Bạn có cần một phần cụ thể của Kinh thánh? Trang web của chúng tôi cho phép bạn chọn Sách, Chương và câu bạn muốn. Chúng tôi sẽ tạo một trang chỉ có những câu mà bạn đang tìm kiếm. Không còn lãng phí thời gian duyệt qua hàng trăm trang để tìm đúng phần - nền tảng của chúng tôi rất nhanh và dễ sử dụng, đồng thời bạn sẽ nhận được chính xác những từ mà mình đang tìm kiếm trong tích tắc. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết tùy chỉnh của mình với bạn bè.
Chúng tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của chúng tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và chúng tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của chúng tôi hữu ích và muốn hỗ trợ chúng tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi và giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập