Đọc Kinh Thánh: Thánh sử Marcô chương 3 online

Chúng tôi mời bạn khám phá Kinh Thánh Thánh sử Marcô chương 3 và suy gẫm Lời Chúa:

Ðức Giêsu chữa người bị bại tay

(1)Ðức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.(2)Họ rình xem Ðức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người.(3)Ðức Giêsu bảo người bại tay: "Anh chỗi dậy, ra giữa đây!"(4)Rồi Người nói với họ: "Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh.(5)Ðức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra!" Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.(6)Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Ðức Giêsu.

Dân chúng đi theo Ðức Giêsu

(7)Ðức Giêsu cùng với các môn đệ cửa Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê,(8)từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđon, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.(9)Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.(10)Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.(11)Còn các thần ô uế, hễ thấy Ðức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa!"(12)Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

Ðức Giêsu thành lập Nhóm Mười Hai

(13)Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.(14)Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng,(15)với quyền trừ quỷ.(16)Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô,(17)rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê Người đặt tên cho hai ông là Boanêghê, nghĩa là con của thiên lôi,(18)rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Máthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simon thuộc nhóm Quá Khích,(19)và Giuđa Ítcariốt chính là kẻ nộp Người.

Thân nhân của Ðức Giêsu lo ngại

(20)Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.(21)Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Các kinh sư nói: Ðức Giêsu lấy quyền Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ

(22)Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ qủy.(23)Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xatan làm sao trừ Xatan được?"(24)Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;(25)nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.(26)Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.(27)Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.(28)"Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.(29)Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".(30)Ðó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám".

Ai mới thật là thân nhân của Ðức Giêsu?

(31)Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.(32)Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!"(33)Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"(34)Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.(35)Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.", Ðức Giêsu chữa người bị bại tay,Dân chúng đi theo Ðức Giêsu,Ðức Giêsu thành lập Nhóm Mười Hai,Thân nhân của Ðức Giêsu lo ngại,Các kinh sư nói: Ðức Giêsu lấy quyền Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ,Ai mới thật là thân nhân của Ðức Giêsu?


Bạn có cần một phần cụ thể của Kinh thánh? Trang web của chúng tôi cho phép bạn chọn Sách, Chương và câu bạn muốn. Chúng tôi sẽ tạo một trang chỉ có những câu mà bạn đang tìm kiếm. Không còn lãng phí thời gian duyệt qua hàng trăm trang để tìm đúng phần - nền tảng của chúng tôi rất nhanh và dễ sử dụng, đồng thời bạn sẽ nhận được chính xác những từ mà mình đang tìm kiếm trong tích tắc. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết tùy chỉnh của mình với bạn bè.
Chúng tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của chúng tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và chúng tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của chúng tôi hữu ích và muốn hỗ trợ chúng tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi và giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập