Kinh nguyện Kinh Đức Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần

Lạy Đức Thánh Micae Tổng lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, hãy phù hộ chúng con đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ.

Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế ngự nó, cùng xin Nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan, cùng các quỷ dữ đang dong duổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt chúng xuống giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad