Kinh đức Bà Maria - Kinh nguyện Công giáo

Bằng cách nhấp vào đây, bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký và sau khi đăng nhập, bạn có thể lưu Kinh nguyện Công giáo vào một danh sách để truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn trong tương lai.
Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Mẹ cực khoan cực nhân rất thương loài người ta, là Mẹ sinh ra Đức Chúa Giêsu, xuống cho chúng con mọi sự lành. Những kẻ âu lo nhớ đến Đức Bà, thì được yên ủi, các Thánh xem thấy Đức Bà thì được phần vui mừng, kẻ có tội chạy đến cùng lòng lành Đức Bà thì Đức Bà ban cho sức mạnh, cho được làm những việc lành phúc đức. Chúng con là kẻ rất hèn mọn, đã làm bấy nhiêu việc lành, thì chúng con dâng cho Đức Bà, cùng xin Đức Bà nhận lấy, cho chúng con được các Ân Xá như Đức Giáo Hoàng truyền cho chúng con vậy. Chúng con đã vâng lời Đức Giáo Hoàng, cùng hợp một ý người dậy; song le chúng con yếu sức lắm, chẳng có làm việc lành này nên chia trí lo đi đàng khác, chúng con xin Đức Bà chớ chấp sự ấy. Chúng con lại cậy lòng lành Đức Bà mà cả lòng xin Đức Bà cầu cùng Đức Chúa Giêsu là con thật Đức Bà, cho Hội Thánh càng ngày càng thịnh, cùng gìn giữ Đức Giáo Hoàng cho được bằng yên, cho các vua chúa có đạo thuận hoà yêu nhau, cùng phá mọi sự rối, soi lòng kẻ nghịch trở lại cùng Hội Thánh, mở lòng có kẻ chẳng có đạo biết được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng phù hộ cho các giáo hữu mọi nơi, khỏi sự dữ được mọi sự lành phần hồn phần xác, cho chúng con được ân xá này, là tha phần phạt đền tội cho chúng con, cho ngày sau được chịu muôn phúc ở trên Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen
Bằng cách nhấp vào đây, bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký và sau khi đăng nhập, bạn có thể lưu Kinh nguyện Công giáo vào một danh sách để truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn trong tương lai.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics