Kinh của Giáo Lý Viên - Kinh nguyện Công giáo

Lạy Chúa Giêsu là Con một Chúa Cha/ Chúa là Thầy duy nhất giảng dạy cho mọi người/ về Chúa Cha và tình yêu thương cứu độ của Người/ Chúa đã thương ban cho chúng con được thông phần sứ vụ giảng dạy của Chúa/

Xin ban cho chúng con Thánh Thần tình yêu và sự thật/ để chúng con luôn kết hợp với Chúa và được Chúa giảng dạy/

Xin cho chúng con biết quảng đại thực hành điều chúng con giảng dạy/ và trung thành giảng dạy giáo lý của Chúa/

Xin cho chúng con ánh sáng và tình yêu/ để chúng con trình bày Lời Chúa thật sáng sủa và sống động

Xin cho chúng con biết quan tâm đến từng học viên Chúa trao phó/ để chúng con luôm luôn yêu mến/ cầu nguyện và dẫn đưa các em đến cùng Chúa/

Lạy Mẹ Maria là giáo lý viên gương mẫu và là Mẹ chúng con/ xin bầu cử cho chúng con những đức tính và những ơn cần thiết/ để chu toàn sứ mệnh giảng dạy giáo lý Chúa đã uỷ thác cho chúng con. Amen

Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập