Kinh nguyện Kinh của Giáo Lý Viên

Lạy Chúa Giêsu là Con một Chúa Cha/ Chúa là Thầy duy nhất giảng dạy cho mọi người/ về Chúa Cha và tình yêu thương cứu độ của Người/ Chúa đã thương ban cho chúng con được thông phần sứ vụ giảng dạy của Chúa/

Xin ban cho chúng con Thánh Thần tình yêu và sự thật/ để chúng con luôn kết hợp với Chúa và được Chúa giảng dạy/

Xin cho chúng con biết quảng đại thực hành điều chúng con giảng dạy/ và trung thành giảng dạy giáo lý của Chúa/

Xin cho chúng con ánh sáng và tình yêu/ để chúng con trình bày Lời Chúa thật sáng sủa và sống động

Xin cho chúng con biết quan tâm đến từng học viên Chúa trao phó/ để chúng con luôm luôn yêu mến/ cầu nguyện và dẫn đưa các em đến cùng Chúa/

Lạy Mẹ Maria là giáo lý viên gương mẫu và là Mẹ chúng con/ xin bầu cử cho chúng con những đức tính và những ơn cần thiết/ để chu toàn sứ mệnh giảng dạy giáo lý Chúa đã uỷ thác cho chúng con. Amen

Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad