Kinh Cầu Xin đức Chúa Trời - Kinh nguyện Công giáo

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi cực trọng vô cùng, chúng con là kẻ có tội chẳng đáng cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con hợp một ý cùng cả và Hội thánh mà nguyện một kinh Lạy Cha một kinh Kính mừng: xin Đức Chúa Trời gìn giữ cả và Hội thánh, là các giáo hữu ở khắp mọi nơi được mọi sự lành, cùng phù hộ Đức Giáo hoàng … , cùng Đức Giám mục…. và các đấng trong Hội thánh càng ngày càng được phúc, và phá các sự rối cùng sự nghịch trong Hội Thánh cho Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng thịnh. Lại xin Đức Chúa Trời phù hộ (vua chúa) trị nước cho được bằng yên, xin Đức Chúa Trời trả công cho kẻ làm phúc cho chúng con được lên Thiên đàng, xin cho Linh hồn cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu chúng con khỏi lửa hoả ngục vô cùng, xin Đức Chúa Trời thêm sức cho kẻ chịu khó vì đạo, được lòng vững bền xưng đạo ra trước mặt Thiên hạ, cùng phù hộ cho các kẻ dọn sinh thì khỏi chước ma quỷ, và được chịu các phép Bí tích; xin Đức Chúa Trời phù hộ cho các giáo hữu khắp mọi nơi được mọi sự lành phần linh hồn và phần xác, cùng soi lòng cho kẻ chưa biết đạo thánh Đức Chúa Trời cho biết Chúa thật mà thờ phượng. Xin Đức Chúa Trời tha phần phạt cho các linh hồn nơi lửa luyện tội được lên Thiên Đàng, bấy nhiêu sự chúng con xin, vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập