Kinh Cầu ông Thánh Giuse - Kinh nguyện Công giáo

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là con vua Đavít có danh tiếng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse làm bạn cùng rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse hằng bênh vực Đấng Ki-tô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse làm đầu coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng rất công bằng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng rất thanh tịnh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng rất khôn ngoan.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là đấng rất mạnh bạo.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng rất vâng lời chịu lụy.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là đấng rất trung nghĩa.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là gương nhịn nhục.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse mến sự khó khăn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là mẫu mực các kẻ làm ăn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse làm cho cách ăn nết ở mọi nhà nên trọng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse yên ủi kẻ khốn nạn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse làm cho kẻ bệnh liệt lào được cậy trông.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là quan thầy các kẻ mong sinh thì.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng các ma quỷ phải sợ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse gìn giữ phù hộ Hội thánh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa tha tội chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa nhận lời chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Trời đã đặt ông thánh Giuse làm chủ nhà Người.
Đáp: Cùng ban quyền coi sóc mọi sự thuộc về Người.

Lời nguyện: Lạy Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng đã định liệu mọi việc cả thế quá lưỡi chúng con nói ra chẳng được là đã thương chọn ông thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa con thì chúng con xin Chúa ban cho chúng con là kẻ kính nhận ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này đáng chịu ơn Người bầu cử chúng con trước mặt Chúa con là Đấng hằng sống hằng trị đời đời. Amen.

Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập