Kinh Cầu Cho Đức Giáo Hoàng - Kinh nguyện Công giáo

Lạy Chúa, Chúa vừa làm chủ vận mạng con người vừa lấy tình Cha mà trông nom gìn giữ. Xin ghé mắt nhân từ nhìn tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha..., mà Chúa đã đặt làm mục tử của Hội Thánh. Xin cho Người biết dùng lời nói và việc làm, mà hướng dẫn đoàn chiên Chúa đã giao phó, để mục tử cùng với đoàn chiên được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập