Kinh Cám Ơn Sau Khi Rước Lễ - Kinh nguyện Công giáo

Con cám ơn Chúa rất thánh là Cha có phép vô cùng hằng có vậy vì con là kẻ có tội chẳng có công gì cho đáng chịu ơn cực trọng Mình cùng Máu Thánh con Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giêsu Con xin Mình Thánh này chớ để cho con phải phạt lại được ích về phần linh hồn cùng xin gìn giữ kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ được con cùng cất hết nết xấu và cho con bỏ lòng mê sự thế gian Lại xin cho được lòng kính mến Đức Chúa Trời cùng yêu người và thêm sức chịu khó bằng lòng ở khiêm nhường chịu lụy cùng xuống mọi phúc đức Xin Mình Thánh này giữ con kẻo phải chước những kẻ thù con thấy và xem chẳng thấy cùng sửa sang mọi tính trong ngoài con cho bình tĩnh cậy một Đức Chúa Trời cho vững cùng xin đem con đến tiệc cực trọng nói ra chẳng hết ấy là thấy Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, cho các thánh sáng thật no đầy mừng rỡ chẳng cùng vui vẻ trọn thanh nhàn liên. Bấy nhiêu sự con xin vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập