Kinh Bà Thánh Têrêsa Avila (Mẹ) - Kinh nguyện Công giáo

Lạy ơn bà thánh Têrêsa, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ở con đồng trinh đã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy đến chịu lấy triều thiên Chúa trọng vô cùng đã sắm cho con đời đời.

Chúng con xin bà thánh Têrêxa cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng hay ban mọi sự lành cho chúng con; xin vì công nghiệp bà thánh Têrêsa đồng trinh cho chúng con được bắt chước cùng vâng giữ những lời Người dạy dỗ chúng con về đàng nhân đức một ngày một hơn. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập