Kinh Bà Thánh Lucia - Kinh nguyện Công giáo

Chúng con lạy ơn bà Thánh Lucia, xưa đã lấy đức nhịn nhục mà sử trị Linh hồn và xác người, và đã ghét bỏ mọi sự thế gian cho được sáng láng cùng các Thiên thần cùng đã đánh ngã kẻ thù, chúng con xin bà Thánh Lucia cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng hay ban mọi sự lành cho chúng con, thì chúng con xin Đức Chúa Trời nghe lời chúng con cầu xin, vì công nghiệp bà Thánh Lucia đồng trinh tử vì đạo, cùng xin Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng con đi đàng nhân đức cho trọn, vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập