Kinh Bà Thánh Inê - Kinh nguyện Công giáo

Chúng con lạy ơn bà Thánh Inê xưa đã nghe lời Đức Chúa Trời phán rằng: Ở con đồng trinh đã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy đến chịu lấy Triều thiên Chúa trọng vô cùng đã sắm cho con đời đời. Chúng con xin bà Thánh Inê cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy ơn Đức Chúa Trời xưa có nhiều lần mưa sương lạ lùng xuống trên mình bà Thánh Inê Đồng trinh, cùng làm cho có nhiều hoa mọc ra ở nơi Người cầu nguyện, thì chúng con xin Đức Chúa Trời lấy lòng nhân lành, mà ban ơn Thánh hằng giúp chúng con được phúc đời đời, vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập