Kinh Bà Thánh Imelda - Kinh nguyện Công giáo

Lạy ơn bà Thánh Imelda, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán rằng: Ở con đồng trinh đã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy đến chịu lấy Triều thiên Chúa trọng vô cùng đã sắm cho con đời đời. Chúng con xin bà Thánh Imelda cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa đã cho bà Thánh Imelda chịu lễ cách rất lạ lùng, và Linh hồn ra sốt mến quá, đã lìa bỏ xác mà lên Thiên đàng họp cùng Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin vì lời Người cầu cho chúng con được lòng sốt mến trong Linh hồn, mà chê bỏ những sự hèn hạ chúng con yêu mến để chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên, cho đến khi Linh hồn lìa xác được lên hưởng phúc đời đời, vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập