Kinh nguyện Chuỗi Mân Côi

 1. Làm dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Hạt lớn đầu tiên: đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu cho Đức Giáo Hoàng
 3. Ba hạt nhỏ: Đọc 3 Kinh Kính Mừng xin ơn đức tin, cậy, mến
 4. Hạt lớn sau đó: đọc Kinh Sáng Danh cầu cho việc truyền giáo
 5. Lần lượt thực hiện cho đến khi hết 5 mầu nhiệm:
  1. Đọc câu ngắm
  2. Đọc 1 Kinh Lạy Cha
  3. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
  4. Đọc 1 Kinh Sáng Danh
  5. Đọc lời Đức Mẹ dạy tại Fatima
 6. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, có thể thêm kinh cầu Đức Bà
 7. Hội viên Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi đọc thêm Lời nguyện Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad