Kinh nguyện Các Câu Lạy

X: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đ: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đ: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đ: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử vì Đạo Nước Việt Nam.
Đ: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đ: Cầu cho chúng con.

Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad