Kinh nguyện Bảy Phép Bí Tích

Đạo Đức Chúa Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

  • Thứ nhất là phép Rửa Tội.
  • Thứ hai là phép Thêm Sức.
  • Thứ ba là phép Mình Thánh Chúa.
  • Thứ bốn là phép Giải Tội.
  • Thứ năm là phép Xức Dầu Thánh.
  • Thứ sáu là phép Truyền Chức Thánh.
  • Thứ bảy là phép Hôn Phối.
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad