Huấn từ trong buổi họp ngày 01/02/2021 - Số lề 83-86

Huấn từ trong buổi họp ngày 01/02/2021 - Số lề 83-86 được Vũ Lê Huân thu âm trong một buổi họp của Praesidium Đức Mẹ Mân Côi - nơi mà Huân đã sinh hoạt. Những chỉ dẫn trong Huấn từ trong buổi họp ngày 01/02/2021 - Số lề 83-86 được Huân trình bày sau khi các thành viên trong Praesidium đã nghe một đoạn trích từ thủ bản của Legio Mariae. Những chỉ dẫn này không được soạn trước như một bài giảng hoàn chỉnh, nó phù hợp với môi trường và độ tuổi các thành viên trong Praesidium (giới trẻ, đa số 18 đến 21 tuổi), và có thể sẽ không phù hợp với môi trường hoặc độ tuổi của bạn.

Mở cửa sổ Youtube mới

Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad