Bạn đang kiểm tra
C4 Blockchain: Basics and Applications >> Blockchain Basics

Là một phần trong chương trình thạc sĩ của mình, tôi đã tạo bài kiểm tra này với một tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để giúp tôi và các bạn cùng lớp ôn lại kiến thức về module "Blockchain Basics" từ "Course 4 Blockchain: Basics and Applications".
Dưới đây là 9 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ bài kiểm tra kiến thức C4 Blockchain: Basics and Applications >> Blockchain Basics. Là người dùng chưa được xác thực, bạn có quyền truy cập vào một nhóm giới hạn gồm 9 trong số 367 câu hỏi và bạn sẽ không thể xem câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
1/367: Who is allowed to claim the reward for the creation of a valid block in the Bitcoin blockchain?

 1. The first node that receives the block from the miner
 2. The node with the highest computational power
 3. The node with the highest amount of Bitcoin holdings
 4. The miner who calculates a valid hash first
2/367: Which component of a block's header is used to indicate the number of transactions in a block?

 1. Merkle root
 2. Nonce
 3. Timestamp
 4. Transaction counter
3/367: What is the primary purpose of SPV nodes?

 1. To store the entire blockchain data
 2. None of the above
 3. To validate transactions without the need for computationally intensive machines
 4. To mine new blocks
4/367: Which mechanism does Bitcoin use to arrive at a valid transaction?

 1. Proof of Work
 2. Delegated Proof of Stake
 3. Proof of Stake
 4. Majority voting
5/367: What happens if there is a change in the Merkle root of a block?

 1. None of the above
 2. The link between the blocks will be broken, and these blocks will become invalid
 3. The hash of the entire block will not change
 4. The block next to it will have a link to this block
6/367: What are developers doing to address the drawbacks of proof of work?

 1. Thinking of alternative solutions
 2. Using SPV nodes exclusively
 3. None of the above
 4. Abandoning blockchain technology
7/367: What does the timestamp in a block header represent?

 1. A random value that is altered to achieve the required difficulty level
 2. The aggregation of all the hash values of the transactions into a single hash value
 3. The count of the number of transactions in a block
 4. The timestamp of the block creation time
8/367: What do transacting parties have to do to trust the output achieved using mathematical algorithms in the blockchain?

 1. They have to believe in the competence of the people who created the algorithm.
 2. They have to believe in the algorithm's effectiveness.
 3. They have to trust the consensus mechanism.
 4. They don't have to trust anything.
9/367: Which function ensures that the current block is not added to the blockchain if it does not satisfy the required level of difficulty?

 1. Checking if the block with the same hash has already been received
 2. Updating the current state of the blockchain with the new block number
 3. Checking if the hash of the current block satisfies the difficulty level
 4. Checking if there is a block in the already existing blockchain whose hash is the previous.hash
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
Code
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Ngân Hàng: Quân Đội (MB Bank)
Chi nhánh: Phòng giao dịch Quận 8
Số tài khoản: 099-22-11-1986
Chủ tài khoản: Vũ Lê Huân
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics