Giáo hội Công giáo Rôma bởi Vũ Lê Huân

Xin chào, tôi là Vũ Lê Huân và bạn đã vào danh mục blog Giáo hội Công giáo Rôma.
Phần này bao gồm các bài đăng trên blog mà cá nhân tôi đã viết. Để tìm hiểu về lý lịch và công việc của tôi, vui lòng xem hồ sơ của tôi tại https://vulehuan.com/vi/ho-so-ca-nhan/vulehuan.html.
Khám phá phong cách viết của tôi và có được kiến thức mới về chủ đề Giáo hội Công giáo Rôma qua các bài viết bên dưới:
Thánh Phaolô Lê Văn Lộc - Linh mục (1830 - 1859) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phaolô Lê Văn Lộc - Linh mục (1830 - 1859) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phaolô Lê Văn Lộc sinh vào năm 1830 tại xã An Nhơn, phủ Tân Bình (sau này là Sài Gòn), đã được phong chân phước vào ngày 02 tháng 05 năm 1909 và sau đó được phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh - Linh mục (1793 - 1857) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh - Linh mục (1793 - 1857) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm 1793 tại xã Trinh Hà, huyện Hoàng Hóa, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, được phong Chân phước ngày 02/5/1909 và ngày 19/6/1988 được phong hiển thánh.
Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh - Giáo dân (1827 - 1859) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh - Giáo dân (1827 - 1859) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phaolô Trần Văn Hạnh sinh vào năm 1827 tại làng Tân Triều, Biên Hòa, được tuyên Chân Phước vào ngày 27 tháng 05 năm 1909 và cuối cùng được phong Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 06 năm 1988.
Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng - Thủ bạ (1802 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng - Thủ bạ (1802 - 1862) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phaolô Vũ Văn Đổng sinh năm 1802 tại giáo xứ Lê Xá, đã được phong chân phước vào ngày 29 tháng 4 năm 1951 và được nâng lên bậc hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần - Thầy giảng (1803 - 1837) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần - Thầy giảng (1803 - 1837) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần sinh năm 1803 tại làng Sơn Miêng, phủ Ứng Hòa, Hà Nội, được phong chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung - Linh mục (1825 - 1858) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung - Linh mục (1825 - 1858) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phanxicô Nguyễn Văn Trung sinh năm 1825 tại làng Phan Xá, tỉnh Quảng Trị, được phong chân phước ngày 02/05/1909 và sau đó vào ngày 19/06/1988 đã chính thức được phong hiển thánh.
Thánh Francesco Gil Federich Tế - Linh mục dòng Đa Minh (1702 - 1745) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Francesco Gil Federich Tế - Linh mục dòng Đa Minh (1702 - 1745) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Francesco Gil Federich chào đời vào ngày 14 tháng 12 năm 1702 tại Tortosa, Tây Ban Nha, được phong chân phước vào ngày 20 tháng 5 năm 1906, và được phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Thánh François Jaccard - Phan - Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1799 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh François Jaccard - Phan - Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1799 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
François Jaccard sinh ngày 06 tháng 9 năm 1799 tại làng Onion, miền Savoie, nước Pháp, được phong Chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và ngày 19 tháng 6 năm 1988 được tôn phong Hiển thánh.
Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu - Thầy giảng (1797 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu - Thầy giảng (1797 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Phanxicô Đỗ Văn Chiểu sinh năm 1797 tại làng Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu, được phong Chân phước vào ngày 27/5/1900 và được tôn phong Hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Nicôla Bùi Đức Thể - Binh lính (1792 - 1839) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Nicôla Bùi Đức Thể - Binh lính (1792 - 1839) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Nicôla Bùi Đức Thể được sinh ra tại làng Kiên Trung, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, chứng nhân đức tin Nicôla Bùi Đức Thể được phong chân phước. Đến ngày 19 tháng 6 năm 1988, Ngài được tuyên phong hiển thánh.
Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ - Lý trưởng (1804 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ - Lý trưởng (1804 - 1838) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Micae Nguyễn Huy Mỹ sinh năm 1804 tại trại Đại Đăng, huyện Vân Sàng, tỉnh Ninh Bình ngày nay, được phong Chân phước ngày 27/5/1900 và được phong Hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Thánh Micae Hồ Đình Hy - Quan Thái bộc (1808 - 1857) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Thánh Micae Hồ Đình Hy - Quan Thái bộc (1808 - 1857) - Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam
Micae Hồ Đình Hy sinh ra vào năm 1808 tại làng Nhu Lâm, phủ Thừa Thiên, được nâng lên bậc chân phước ngày 02/5/1909 và sau đó được phong hiển thánh vào ngày 19/6/1988.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics