Các chu kỳ phụng vụ của Giáo hội Công giáo Rôma và cách xác định năm phụng vụ hiện tại

Lịch phụng vụ xác định các bài đọc, và thường có hai bài đọc trong Thánh lễ hàng ngày và ba bài đọc trong Thánh lễ Chúa nhật. Năm phụng vụ của Giáo hội không khớp với năm dương lịch, bắt đầu từ Chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng và kết thúc vào Thứ Bảy cuối cùng trước Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng năm sau.
Đã được tạo:

Các bài đọc trong Thánh lễ của Giáo hội Công giáo Rôma

Phụng vụ của Giáo hội Công giáo Rôma bao gồm các bài đọc trong Thánh lễ rất quan trọng. Chúng thường bao gồm các đoạn từ Cựu Ước hoặc Tông Vụ Công Đồ, một trong các bức thư Tân Ước, và một bài đọc Phúc Âm từ một trong bốn sách Phúc Âm. Giáo huấn của Giáo hội và lịch phụng vụ xác định bài đọc nào được chọn.

Lắng nghe các bài đọc trong Thánh lễ có một số lợi ích:

 • Nghe Lời Chúa: Các bài đọc trong Thánh lễ cho phép người Công giáo lắng nghe và suy nghĩ về Lời Chúa như được viết trong Kinh thánh. Chúng giúp các tín hữu học hỏi và phát triển kiến thức về các giáo huấn của Giáo hội.
 • Để kết nối với lịch phụng vụ: Các bài đọc trong Thánh lễ phù hợp với lịch phụng vụ, theo sau cuộc đời của Chúa Kitô và các sự kiện quan trọng trong lịch sử Giáo hội. Bằng cách lắng nghe các bài đọc, người Công giáo có thể theo dõi các chu kỳ của năm phụng vụ của Giáo hội và làm phong phú thêm đời sống thiêng liêng của họ.
 • Để chuẩn bị cho Bí tích Thánh Thể: Các bài đọc trong Thánh lễ giúp tín hữu sẵn sàng cử hành Bí tích Thánh Thể, là bí tích chính của Giáo hội Công giáo. Các bài đọc nhắc nhở người Công giáo về những lời dạy của Chúa Kitô và Giáo hội, đồng thời truyền cảm hứng cho họ đến với Bí tích Thánh Thể với lòng kính trọng và khiêm tốn.

Tóm lại, các bài đọc trong Thánh lễ giúp người Công giáo lắng nghe và suy nghĩ về Lời Chúa, tuân theo lịch phụng vụ và sẵn sàng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Chúng là một phần quan trọng của phụng vụ Công giáo và giúp các tín hữu cải thiện đời sống thiêng liêng của họ.

Số bài đọc trong Thánh lễ của Giáo hội Công giáo Rôma

Loại Thánh lễ được cử hành xác định có bao nhiêu bài đọc trong Thánh lễ của Giáo hội Công giáo Rôma. Thông thường, có hai loại Thánh Lễ chính: Thánh Lễ Hằng Ngày và Thánh Lễ Chúa Nhật.

Một Thánh lễ hàng ngày có hai bài đọc: bài đầu tiên, thường trích từ Cựu Ước hoặc Công vụ Tông đồ, và bài đọc Tin Mừng.

Một Thánh Lễ Chúa Nhật có ba bài đọc: bài thứ nhất trích từ Cựu Ước hoặc Sách Công Vụ Tông Đồ; bài thứ hai, đến từ một trong những bức thư Tân Ước; và bài đọc Tin Mừng, trích từ một trong bốn sách Tin Mừng. Trong một số trường hợp, có thể có bài đọc thứ tư, trích từ một trong các sách Tin Mừng và được gọi là bài đọc Tin Mừng “dài”.

Lịch phụng vụ và giáo huấn của Giáo hội luôn quyết định nội dung của các bài đọc này, mặc dù số lượng các bài đọc trong Thánh lễ có thể thay đổi.

Bài đọc Tin Mừng "dài"

Đôi khi, Giáo hội Công giáo Rôma sử dụng một phiên bản Tin Mừng dài hơn cho những dịp đặc biệt. Đây được gọi là cách đọc Phúc  Âm “dài”. Một ví dụ về điều này là bài đọc Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trong Tuần Thánh, kể lại toàn bộ câu chuyện về việc Chúa Giêsu bị bắt, xét xử và đóng đinh bởi một trong những tác giả Tin Mừng (Matthew, Mark, Luke hoặc John - Mátthêu, Máccô, Luca hoặc Gioan).

Bài đọc Tin Mừng “dài” thường được đọc vào Chúa Nhật Lễ Lá, còn được gọi là Chúa Nhật Thương Khó, là ngày bắt đầu Tuần Thánh. Bài đọc được chia thành các phần khác nhau và được đọc bởi những người khác nhau, với giáo dân đứng để lắng nghe. Sau bài đọc, có một bài giảng hoặc một bài suy niệm, giúp các tín hữu hiểu và đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu.

Các chu kỳ phụng vụ của Giáo hội Công giáo Rôma

Giáo hội Công giáo Rôma có một lịch sử phong phú về các chu kỳ phụng vụ hướng dẫn các hoạt động thờ phượng của họ. Một trong những chu kỳ quan trọng nhất là chu kỳ ba năm của các bài đọc Chúa Nhật được gọi là Năm A, Năm B và Năm C. Mỗi năm, Giáo hội tập trung vào một loạt các bài đọc Tin Mừng khác nhau, được bổ sung bởi các bài đọc từ Cựu Ước, và các Thư tín.

Nhưng đó không phải là tất cả - Giáo hội Công giáo Rôma cũng tuân theo chu kỳ hai năm của các bài đọc Thánh lễ trong tuần, được gọi là năm "lẻ" và "chẵn". Các chu kỳ này, tương ứng với Chu kỳ I và Chu kỳ II, giúp đảm bảo rằng những người tham dự Thánh lễ hàng ngày của Giáo hội cũng nhận được một loạt các bài đọc khác nhau trong suốt hai năm.

Nếu bạn tham dự Thánh Lễ vào chiều Thứ Bảy, điều quan trọng là phải biết liệu đó có phải là một phần của phụng vụ Chúa Nhật hay không. Nếu đúng như vậy, thì các bài đọc sẽ theo chu kỳ phụng vụ Chúa nhật, với các bài đọc của Năm A, Năm B hoặc Năm C tùy thuộc vào năm đó. Nhưng nếu Thánh Lễ Thứ Bảy không phải là một phần của phụng vụ Chúa Nhật, thì nó sẽ tuân theo chu kỳ hai năm của các bài đọc các ngày trong tuần.

Cách xác định năm phụng vụ hiện tại của Giáo hội Công giáo Rôma

Năm phụng vụ của Giáo hội Công giáo Rôma không trùng với năm dương lịch

Năm phụng vụ của Giáo hội Công giáo Rôma không trùng với năm dương lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Năm phụng vụ bắt đầu từ Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng, thường diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, và kết thúc vào Thứ Bảy cuối cùng trước Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng năm sau. Ví dụ:

 • Năm phụng vụ 2023 bắt đầu vào ngày 27 tháng 11 năm 2022, là Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng. Giáo hội đã theo dõi Năm A trong chu kỳ ba năm của các bài đọc Chúa nhật trong năm phụng vụ này.
 • Năm phụng vụ 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 12 năm 2023, Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng. Trong năm nay, Giáo hội Công giáo Rôma sẽ tiếp nối Năm B trong chu kỳ ba năm của các bài đọc Chúa nhật.

Chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng luôn là bốn Chúa nhật trước lễ Giáng sinh. Ngày Giáng sinh luôn vào ngày 25 tháng 12, vì vậy chúng ta có thể sử dụng ngày đó để tìm Chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng cho bất kỳ năm nào:

 • Tìm Chúa nhật trước ngày 25 tháng 12 (ví dụ: năm 2023 sẽ là ngày 24 tháng 12)
 • Lấy đi 21 ngày để bắt đầu năm phụng vụ (ví dụ: năm 2023, 24 trừ 21 cho ta ngày 3 tháng 12 năm 2023, tức là bắt đầu năm phụng vụ 2024)

Một số ví dụ khác là:

 • Ví dụ, năm 2022, ngày 18 tháng 12 là Chúa nhật trước ngày 25 tháng 12, nên ngày bắt đầu năm phụng vụ 2023 là 18 trừ 21, bằng -3. Sau đó, chúng ta lấy đi 3 ngày nữa từ tháng 11, 30 trừ 3, tức là ngày 27 tháng 11 năm 2022.
 • Ví dụ, năm 2021, ngày 19 tháng 12 là Chúa nhật trước ngày 25 tháng 12, nên ngày bắt đầu năm phụng vụ 2022 là 19 trừ 21, bằng -2. Sau đó, chúng ta lấy đi 2 ngày nữa từ tháng 11, 30 trừ 2, tức là ngày 28 tháng 11 năm 2021.

Xin lưu ý rằng cách tính này dành riêng cho Giáo hội Công giáo Rôma và không áp dụng cho Giáo hội Chính thống Đông phương.

Năm phụng vụ theo sau các sự kiện chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, chẳng hạn như sự ra đời, cái chết, sự phục sinh và thăng thiên của Ngài, đồng thời có các mùa và ngày lễ cụ thể được cử hành trong suốt cả năm.

Bạn cũng có thể kiểm tra bản tin hàng tuần hoặc trang web của giáo xứ Công giáo địa phương của bạn, nơi thường liệt kê năm phụng vụ hiện tại và chu kỳ đọc. Ngoài ra, có nhiều trang web và ứng dụng Công giáo cung cấp lịch phụng vụ và các bài đọc hàng ngày cho mục đích sử dụng cá nhân.

Cách xác định các chu kỳ phụng vụ của Giáo hội Công giáo Rôma

Với Thánh lễ hàng ngày: Trong Chu kỳ I, được sử dụng trong những năm lẻ, các bài đọc tập trung vào các sách lịch sử của Cựu Ước, chẳng hạn như Sáng thế ký, Xuất hành và Giô-suê. Trong Chu kỳ II, được sử dụng trong các năm chẵn, các bài đọc tập trung vào sách khôn ngoan và các sách tiên tri của Cựu Ước, cũng như các bức thư của Tân Ước.

Đối với Thánh Lễ Chúa Nhật (hoặc Thánh Lễ chiều Thứ Bảy ở một số nhà thờ): Tin Mừng Mátthêu là tâm điểm chính trong Năm A, Tin Mừng Máccô là tâm điểm chính trong Năm B, và Tin Mừng Luca là tâm điểm chính trong Năm C. Bằng cách này, các tín hữu có thể lắng nghe nhiều lời dạy khác nhau từ các sách Tin Mừng, chẳng hạn như những câu chuyện Chúa Giêsu kể, những điều kỳ diệu Ngài đã làm và những điều Ngài nói về Nước Trời.

Tin Mừng Gioan cũng được đọc trong suốt năm phụng vụ, nhưng nó được đọc xen kẽ trong suốt chu kỳ ba năm chứ không phải là trọng tâm chính của một năm cụ thể. Một số phần của Tin Mừng Gioan được đọc trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng như trong các phần khác của năm phụng vụ. Tin Mừng Gioan được biết đến với phong cách và chủ đề độc đáo, chẳng hạn như việc nhấn mạnh đến Chúa Giêsu là Lời Chúa và cách Gioan mô tả mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha.

Số dư có thể được sử dụng để xác định các năm trong chu kỳ theo cách sau:

 • Nếu số năm để lại số dư là 0 khi chia cho 3 (ví dụ: 2022), thì đó là Năm A.
 • Nếu số năm để lại số dư là 1 khi chia cho 3 (ví dụ: 2023), thì đó là Năm B.
 • Nếu số năm để lại số dư là 2 khi chia cho 3 (ví dụ: 2024), thì đó là Năm C.

Một số được coi là chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3. Chẳng hạn, trong trường hợp 2022, tổng các chữ số của nó là 2 + 0 + 2 + 2 = 6, là số chẵn chia hết cho 3. Vậy 2022 là số chia hết cho 3 dựa vào tiêu chí này.

Nếu bạn cần tính một ngày rơi vào tuần cuối cùng của tháng 11 hoặc tháng 12 thì ngày đó có thể thuộc năm sau vì năm phụng vụ của Giáo hội Công giáo Rôma không theo năm dương lịch. Ví dụ: Ngày 27 tháng 11 năm 2022 đánh dấu sự khởi đầu của năm phụng vụ cho năm 2023, với Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng rơi vào ngày đó.

Xin chào! Cám ơn bạn đã đọc bài viết có tiêu đề Các chu kỳ phụng vụ của Giáo hội Công giáo Rôma và cách xác định năm phụng vụ hiện tại của tác giả Vũ Lê Huân. Trong trường hợp bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về tác giả, bạn có thể truy cập https://vulehuan.com/vi/ho-so-ca-nhan/vulehuan.html.
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Chúng tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của chúng tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và chúng tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của chúng tôi hữu ích và muốn hỗ trợ chúng tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi và giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập