Hiểu về Git và các hệ thống kiểm soát phiên bản khác

Hiểu về Git và các hệ thống kiểm soát phiên bản khác
Tìm hiểu về Git và các hệ thống kiểm soát phiên bản khác, bao gồm ưu điểm, nhược điểm và trường hợp sử dụng của chúng. Bắt đầu với Git bằng một số tài nguyên trực tuyến.
Đã được tạo:

Kiểm soát phiên bản là cần thiết trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm. Khi tạo một sản phẩm mới, các nhà thiết kế có thể thực hiện nhiều thay đổi đối với các giai đoạn thiết kế, nguyên mẫu và thử nghiệm trước khi sản phẩm cuối cùng sẵn sàng ra mắt. Nếu không có kiểm soát phiên bản, sẽ rất khó để theo dõi những thay đổi này và đảm bảo rằng mọi người đang làm việc trên phiên bản cập nhật nhất của sản phẩm.

Bài viết bạn đang đọc là phiên bản được Google dịch của bài viết gốc bằng tiếng Anh có sẵn tại https://vulehuan.com/en/blog/2023/03/understanding-git-and-other-version-control-systems-42.html. Huân khuyến khích bạn tham khảo bài viết gốc để hiểu chính xác và toàn diện hơn về chủ đề này.

Kiểm soát phiên bản có thể đặc biệt quan trọng trong trường hợp có nhiều phiên bản của một sản phẩm hoặc thiết kế. Ví dụ: một công ty có thể cần tạo các phiên bản khác nhau của sản phẩm cho các thị trường hoặc phân khúc khách hàng khác nhau. Với kiểm soát phiên bản, mỗi phiên bản có thể được gắn nhãn và theo dõi riêng biệt, giúp theo dõi các thay đổi dễ dàng hơn và đảm bảo rằng phiên bản chính xác được sử dụng trong từng tình huống.

Hơn nữa, kiểm soát phiên bản cũng có thể hữu ích trong việc duy trì lịch sử thay đổi, điều này có thể quan trọng đối với mục đích thu hồi sản phẩm và đảm bảo chất lượng. Bằng cách theo dõi ai đã thực hiện các thay đổi, chúng được thực hiện khi nào và những thay đổi nào được thực hiện, kiểm soát phiên bản có thể giúp cung cấp hồ sơ rõ ràng về quá trình phát triển của sản phẩm và đảm bảo rằng mọi người tham gia dự án đều biết về phiên bản mới nhất.

Hệ thống kiểm soát phiên bản

Hệ thống kiểm soát phiên bản (Version Control Systems - VCS) là công cụ quan trọng để quản lý phát triển phần mềm và các dự án hợp tác khác. Có một số lý do tại sao VCS là cần thiết:

 • Cộng tác: VCS cho phép nhiều thành viên trong nhóm làm việc đồng thời trên cùng một dự án, theo dõi công việc của nhau mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. VCS giúp dễ dàng hợp nhất các thay đổi, giải quyết xung đột và theo dõi các thay đổi được thực hiện bởi các thành viên khác nhau trong nhóm.
 • Đánh giá mã: Hệ thống kiểm soát phiên bản cho phép nhà phát triển xem xét các thay đổi mã do các thành viên khác trong nhóm thực hiện trước khi chúng được hợp nhất vào cơ sở mã chính, đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của mã.
 • Lịch sử: VCS duy trì một bản ghi đầy đủ về mọi thay đổi được thực hiện đối với dự án, cho phép các nhà phát triển quay lại phiên bản mã trước đó nếu cần. VCS cũng cho phép các nhà phát triển xem ai đã thực hiện các thay đổi đối với mã và khi nào điều đó hữu ích cho việc theo dõi lỗi và xác định vấn đề.
 • Sao lưu: VCS cung cấp một bản sao lưu đáng tin cậy cho mã của dự án. Ngay cả khi nhà phát triển vô tình xóa mã hoặc nếu có lỗi phần cứng hoặc thảm họa khác, mã có thể được khôi phục từ VCS.
 • Thử nghiệm: VCS cho phép các nhà phát triển tạo các nhánh thử nghiệm, nơi họ có thể thử các ý tưởng mới mà không ảnh hưởng đến cơ sở mã chính. Điều này cho phép các nhà phát triển chấp nhận rủi ro và thử nghiệm các tính năng mới mà không phải lo lắng về việc phá vỡ cơ sở mã chính.
 • Khả năng theo dõi: VCS cho phép các nhà phát triển theo dõi các thay đổi được thực hiện đối với dự án và theo dõi những thay đổi đó đối với các vấn đề hoặc tính năng cụ thể. Điều này giúp dễ hiểu lý do tại sao các thay đổi được thực hiện và xác định nguồn gốc của lỗi hoặc các vấn đề khác.

Tóm lại, VCS cung cấp một cách hiệu quả và đáng tin cậy để quản lý các thay đổi về mã, cộng tác trong các dự án và duy trì hồ sơ toàn diện về quá trình phát triển của dự án. Nếu không có VCS, việc quản lý và phát triển các dự án phần mềm sẽ phức tạp hơn rất nhiều và dễ xảy ra lỗi.

Git, SVN, Mercurial và một số hệ thống kiểm soát phiên bản khác

Các hệ thống kiểm soát phiên bản (VCS) như Git, SVN và Mercurial được các nhà phát triển sử dụng rộng rãi để quản lý các thay đổi đối với cơ sở mã của họ. Mặc dù ba VCS này có những điểm tương đồng về mục đích nhưng chúng lại khác nhau về tính năng, khả năng sử dụng và mức độ phổ biến.

Git là một VCS phân tán cho phép mỗi nhà phát triển có một bản sao hoàn chỉnh của kho lưu trữ trên máy cục bộ của họ. Điều này giúp dễ dàng cộng tác và làm việc ngoại tuyến. Git cũng có một hệ thống phân nhánh và hợp nhất phức tạp cho phép phát triển tính năng và quy trình công việc phức tạp. Hơn nữa, Git đã trở nên vô cùng phổ biến trong những năm gần đây và hiện là VCS được sử dụng rộng rãi nhất.

Ngược lại, SVN https://subversion.apache.org/ là một VCS tập trung sử dụng một bản sao chính duy nhất của kho lưu trữ. Các nhà phát triển phải kiểm tra và kiểm tra các thay đổi đối với kho lưu trữ trung tâm này. Mặc dù SVN có hệ thống phân nhánh và hợp nhất đơn giản hơn Git nhưng nó vẫn có thể xử lý hầu hết các quy trình công việc. SVN đã phổ biến trong những ngày đầu phát triển phần mềm nhưng đã giảm phổ biến trong những năm gần đây.

Mercurial https://www.mercurial-scm.org/ là một VCS phân tán khác tương tự như Git, nhưng có giao diện người dùng đơn giản và trực quan hơn. Mercurial có thể không mạnh bằng Git về khả năng phân nhánh và hợp nhất, nhưng nó vẫn có nhiều người dùng.

Điểm mạnh và điểm yếu của Git, SVN và Mercurial:

 • Git:
  • Điểm mạnh: Nhanh, phân tán, hỗ trợ phân nhánh và hợp nhất, cộng đồng lớn, hệ sinh thái rộng lớn gồm các công cụ của bên thứ ba.
  • Điểm yếu: Đường cong học tập dốc, khó quản lý các tệp nhị phân lớn, có thể phức tạp đối với người mới bắt đầu.
 • SVN:
  • Điểm mạnh: Đáng tin cậy, hỗ trợ cơ sở mã lớn, giao diện người dùng đơn giản, dễ học.
  • Điểm yếu: Tập trung, không hỗ trợ phân nhánh và hợp nhất cũng như Git và Mercurial, hệ sinh thái hạn chế của các công cụ bên thứ ba.
 • Mercurial:
  • Điểm mạnh: Có thể mở rộng, mạnh mẽ, phân tán, giao diện dòng lệnh đơn giản.
  • Điểm yếu: Cộng đồng nhỏ hơn Git và SVN, hệ sinh thái hạn chế của các công cụ bên thứ ba.

Ngoài Git, SVN và Mercurial, còn có nhiều hệ thống kiểm soát phiên bản khác. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Perforce: Một hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung lý tưởng cho các dự án quy mô lớn với nhiều người đóng góp. Tìm hiểu thêm tại https://www.perforce.com/
 • Azure DevOps Server (Vào ngày 10 tháng 9 năm 2018, tên của Team Foundation Server đã được cập nhật thành Azure DevOps Server): Một hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung do Microsoft phát triển, thường được sử dụng kết hợp với các công cụ phát triển của họ như Visual Studio. Tìm hiểu thêm tại https://azure.microsoft.com/en-us/products/devops/server
 • Bazaar: Một hệ thống kiểm soát phiên bản phi tập trung tương tự như Git và Mercurial nhưng tập trung vào tính dễ sử dụng. Tìm hiểu thêm tại https://bazaar.canonical.com/en/
 • Fossil: Một hệ thống kiểm soát phiên bản phi tập trung kết hợp hệ thống theo dõi lỗi và wiki, làm cho nó phù hợp với các dự án vừa và nhỏ. Tìm hiểu thêm tại https://fossil-scm.org/
 • Darcs: Một hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán nhấn mạnh những thay đổi qua các phiên bản. Nó được thiết kế để thực hiện các thay đổi hợp nhất giữa các nhánh và kho lưu trữ dễ dàng hơn. Tìm hiểu thêm tại https://darcs.net/.
 • BitKeeper: Một hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung với sự hỗ trợ cho quy trình làm việc phân tán. Nó thường được sử dụng trong cộng đồng phát triển nhân Linux. Tìm hiểu thêm tại https://www.bitkeeper.com/.
 • Plastic SCM: Một hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán có hỗ trợ các tệp lớn và nội dung đa phương tiện. Nó được thiết kế để phát triển trò chơi, thiết kế 3D và các dự án chuyên sâu về phương tiện truyền thông khác. Tìm hiểu thêm tại https://www.plasticscm.com/.
 • SourceGear Vault: Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung tích hợp với Microsoft Visual Studio và các công cụ phát triển khác. Tìm hiểu thêm tại https://sourcegear.com/vault/.

Đây chỉ là một vài ví dụ và có sẵn một số hệ thống kiểm soát phiên bản khác, mỗi hệ thống đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn sử dụng hệ thống nào phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của dự án và sở thích của nhóm phát triển.

Git đã trở nên quá phổ biến - Ưu điểm của Git

Có một số lý do khiến Git trở nên phổ biến:

 • Kiến trúc phân tán: Kiến trúc phân tán của Git cho phép mỗi nhà phát triển có một bản sao cục bộ của toàn bộ kho mã. Điều này giúp làm việc với mã nhanh hơn và dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với các nhóm làm việc từ xa hoặc phân tán.
 • Tốc độ và hiệu quả: Git được thiết kế để trở nên nhanh chóng và hiệu quả, ngay cả đối với các cơ sở mã lớn. Nó đạt được điều này thông qua các kỹ thuật như lưu trữ dữ liệu ở định dạng nén và giảm thiểu lưu lượng mạng.
 • Phân nhánh và hợp nhất: Git có khả năng phân nhánh và hợp nhất mạnh mẽ, giúp dễ dàng làm việc song song trên nhiều tính năng hoặc phiên bản mã. Điều này cho phép các nhà phát triển thử nghiệm và đổi mới mà không ảnh hưởng đến cơ sở mã chính.
 • Mã nguồn mở: Git là phần mềm mã nguồn mở, có nghĩa là nó được sử dụng và sửa đổi miễn phí. Điều này đã giúp tạo ra một cộng đồng lớn và tích cực gồm các nhà phát triển, những người đóng góp vào sự phát triển và cải tiến Git.
 • Hệ sinh thái rộng lớn: Git có một hệ sinh thái lớn gồm các công cụ và dịch vụ được xây dựng xung quanh nó, bao gồm các dịch vụ lưu trữ phổ biến như GitHub và GitLab, cũng như một loạt các tích hợp của bên thứ ba. Điều này giúp dễ dàng sử dụng Git như một phần của quy trình phát triển phần mềm lớn hơn.

Tất cả những yếu tố này, kết hợp với độ tin cậy và tính linh hoạt của Git, đã góp phần khiến nó trở nên phổ biến như một hệ thống kiểm soát phiên bản.

Nhược điểm của Git

Mặc dù Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi, nhưng nó cũng có nhược điểm:

 • Đường cong học tập dốc: Git có đường cong học tập dốc so với các hệ thống kiểm soát phiên bản khác và có thể gây choáng ngợp cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên, có rất nhiều tài nguyên trực tuyến, bao gồm hướng dẫn và tài liệu, có thể giúp người dùng bắt đầu với Git.
 • Giao diện dòng lệnh: Git chủ yếu sử dụng giao diện dòng lệnh, điều này có thể gây khó khăn cho người dùng thích giao diện người dùng đồ họa. Tuy nhiên, có nhiều ứng dụng khách GUI có sẵn cho Git, chẳng hạn như GitKraken, Sourcetree và Git GUI, có thể giúp sử dụng Git dễ dàng hơn.
 • Các lệnh phức tạp: Git có rất nhiều lệnh và tùy chọn, có thể gây khó nhớ và khó sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều lệnh trong số này không được sử dụng thường xuyên và người dùng thường có thể sử dụng được bằng một bộ lệnh cơ bản.
 • Xung đột hợp nhất: Mặc dù Git có khả năng hợp nhất mạnh mẽ, nhưng đôi khi có thể khó giải quyết xung đột hợp nhất. Điều này có thể đặc biệt khó khăn trong các cơ sở mã lớn với nhiều người đóng góp. Tuy nhiên, có sẵn các công cụ để giúp người dùng giải quyết xung đột hợp nhất, chẳng hạn như công cụ hợp nhất và quy trình giải quyết xung đột hợp nhất.
 • Giới hạn kích thước tệp: Git có giới hạn về kích thước tệp có thể được lưu trữ trong kho lưu trữ, điều này có thể gây ra sự cố đối với các tệp nhị phân lớn. Tuy nhiên, Git LFS (Lưu trữ tệp lớn) có thể được sử dụng để lưu trữ các tệp lớn bên ngoài kho lưu trữ và tham chiếu chúng trong Git.

Bất chấp những nhược điểm này, các lợi ích của Git, chẳng hạn như kiến trúc phân tán, tốc độ và hiệu quả, khả năng phân nhánh và hợp nhất, tính chất nguồn mở và hệ sinh thái rộng lớn, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến để kiểm soát phiên bản trong phát triển phần mềm và các dự án cộng tác khác.

Git có thể được sử dụng trên nhiều loại dự án khác nhau

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản linh hoạt có thể được sử dụng cho nhiều dự án và quy trình công việc. Nó cho phép các nhà phát triển và nhóm theo dõi các thay đổi đối với tệp theo thời gian, cộng tác trên mã và quản lý nhiều phiên bản của một dự án. Ngoài các dự án phát triển phần mềm thường được biết đến, Git có thể được sử dụng để phát triển web, phát triển ứng dụng di động, phát triển trò chơi, tài liệu, thiết kế, khoa học dữ liệu, AI và ML, các dự án DevOps, IaC, v.v.

Ví dụ: nhà phát triển web có thể sử dụng Git để quản lý mã nguồn trang web, trong khi nhà phát triển trò chơi có thể sử dụng nó để theo dõi các thay đổi đối với nội dung trò chơi và tập lệnh. Các nhà khoa học dữ liệu có thể sử dụng Git để theo dõi các thay đổi đối với mã được sử dụng để phân tích dữ liệu và các nhóm DevOps có thể sử dụng Git để quản lý các tệp cấu hình và mã cơ sở hạ tầng.

Tóm lại, Git có thể được sử dụng cho bất kỳ dự án nào có nhu cầu cộng tác và kiểm soát phiên bản. Tính linh hoạt và khả năng thích ứng khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà phát triển và nhóm thuộc mọi loại hình và quy mô.

Tài nguyên trực tuyến có thể giúp người mới bắt đầu với Git

Dưới đây là một số tài nguyên trực tuyến có thể giúp người mới bắt đầu với Git:

 • Tài liệu Git: Tài liệu chính thức về Git cung cấp hướng dẫn toàn diện về cách sử dụng Git, bao gồm các hướng dẫn và tài liệu tham khảo. Tài liệu có sẵn trực tuyến tại https://git-scm.com/doc.
 • Hướng dẫn Git từ W3Schools https://www.w3schools.com/git/.
 • Hướng dẫn về Git của Atlassian: Atlassian cung cấp một loạt các hướng dẫn về Git bao gồm mọi thứ từ các khái niệm Git cơ bản đến các chủ đề nâng cao hơn như phân nhánh và hợp nhất. Các hướng dẫn có sẵn trực tuyến tại https://www.atlassian.com/git/tutorials.
 • Hướng dẫn GitKraken Git: GitKraken cung cấp một loạt hướng dẫn Git bao gồm mọi thứ từ kiến thức cơ bản về kiểm soát phiên bản đến quy trình công việc Git nâng cao. Các hướng dẫn có sẵn trực tuyến tại https://www.gitkraken.com/learn/git.
 • Git Tower Git Tutorials: Git Tower cung cấp một loạt các hướng dẫn về Git bao gồm mọi thứ từ kiến thức cơ bản về kiểm soát phiên bản đến quy trình công việc Git nâng cao. Các hướng dẫn có sẵn trực tuyến tại https://www.git-tower.com/learn.

Những tài nguyên này, cùng với nhiều tài nguyên khác, có thể giúp những người mới bắt đầu vượt qua giai đoạn học tập ban đầu của Git và trở nên thành thạo trong việc sử dụng công cụ để kiểm soát phiên bản.

Bảng cheat Git là hướng dẫn tham khảo liệt kê các lệnh Git được sử dụng thường xuyên và cú pháp của chúng. Mục đích của chúng là hỗ trợ người dùng truy cập nhanh và gọi lại các lệnh, tùy chọn và quy trình công việc quan trọng của Git. Git cheat sheet đặc biệt có lợi cho những người mới làm quen với Git và có thể cảm thấy choáng ngợp trước hàng loạt các lệnh và tùy chọn có sẵn. Có thể truy cập nhiều bảng cheat Git trên internet và có thể tải xuống hoặc in ra để tham khảo nhanh.

Một số bảng cheat Git:

Git và các tệp nhị phân lớn

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản mạnh mẽ và linh hoạt thường được sử dụng để quản lý các tệp mã nguồn dựa trên văn bản. Tuy nhiên, nó có thể không phải là lựa chọn hiệu quả hoặc phù hợp nhất để quản lý các tệp nhị phân lớn, chẳng hạn như các tệp được sử dụng trong phát triển trò chơi hoặc các dự án không dựa trên văn bản khác.

Khi làm việc với các tệp nhị phân lớn, Git có thể trở nên chậm và tốn nhiều tài nguyên vì nó cần lưu trữ và theo dõi mọi thay đổi được thực hiện đối với các tệp. Điều này có thể dẫn đến kích thước kho lưu trữ lớn, hiệu suất chậm và yêu cầu lưu trữ đáng kể. Ngoài ra, việc hợp nhất các thay đổi đối với các tệp nhị phân lớn có thể phức tạp, vì Git coi các tệp này là các đối tượng không rõ ràng và không thể hợp nhất các thay đổi ở cấp độ chi tiết.

May mắn thay, có các hệ thống kiểm soát phiên bản khác được thiết kế đặc biệt để quản lý các tệp nhị phân lớn, chẳng hạn như Perforce, Plastic SCM và Git LFS (Lưu trữ tệp lớn) https://git-lfs.com/. Những công cụ này được tối ưu hóa để xử lý các tệp nhị phân và có thể xử lý các tệp lớn hiệu quả hơn Git.

Git LFS là một tiện ích mở rộng Git cung cấp hỗ trợ cho các tệp nhị phân lớn. Nó cho phép các nhà phát triển lưu trữ các tệp lớn bên ngoài kho lưu trữ Git và thay vào đó lưu trữ các tham chiếu đến các tệp đó trong kho lưu trữ. Điều này làm giảm kích thước của kho lưu trữ và cải thiện hiệu suất. Git LFS cũng hỗ trợ nhiều nhà cung cấp lưu trữ khác nhau, bao gồm GitHub, GitLab và Bitbucket.

Tóm lại, mặc dù Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản tuyệt vời để quản lý các tệp mã nguồn dựa trên văn bản, nhưng nó có thể không phải là lựa chọn phù hợp hoặc hiệu quả nhất để quản lý các tệp nhị phân lớn. Các nhà phát triển làm việc với các tệp nhị phân lớn nên cân nhắc sử dụng các hệ thống kiểm soát phiên bản được thiết kế riêng cho mục đích này, chẳng hạn như Perforce, Plastic SCM hoặc Git LFS.

Git và Blockchain

Mặc dù Git và blockchain có các mục đích và ứng dụng khác nhau, nhưng chúng có một số điểm tương đồng về cách sử dụng kiến trúc phân tán và tập trung vào tính minh bạch và tính bất biến.

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản được sử dụng chủ yếu để theo dõi các thay đổi trong mã nguồn và các tệp khác. Ngược lại, blockchain là một sổ cái kỹ thuật số phi tập trung và phân tán được sử dụng để ghi lại các giao dịch và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và minh bạch.

Một trong những điểm tương đồng giữa Git và blockchain là việc sử dụng kiến trúc phân tán. Trong Git, mỗi nhà phát triển có một bản sao cục bộ của toàn bộ kho lưu trữ mã, điều này giúp làm việc với mã dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với các nhóm từ xa hoặc phân tán. Tương tự, trong blockchain, mỗi nút trong mạng có một bản sao của toàn bộ sổ cái, đảm bảo rằng sổ cái được phân cấp và không thể bị kiểm soát bởi bất kỳ thực thể đơn lẻ nào.

Một điểm tương đồng khác là chúng tập trung vào tính minh bạch và tính bất biến. Trong Git, mọi thay đổi đối với cơ sở mã được ghi lại trong kho lưu trữ và có thể được truy ngược lại nhà phát triển đã thực hiện thay đổi. Điều này cung cấp một bản ghi rõ ràng về quá trình phát triển và giúp ngăn ngừa các lỗi và xung đột. Tương tự, trong blockchain, mọi giao dịch được ghi trên sổ cái là bất biến và không thể thay đổi hoặc xóa. Điều này đảm bảo rằng sổ cái minh bạch và chống giả mạo.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Git và blockchain được thiết kế cho các mục đích khác nhau và có các ứng dụng khác nhau. Mặc dù Git chủ yếu được sử dụng để kiểm soát phiên bản và cộng tác trong các dự án phần mềm, nhưng blockchain được sử dụng cho nhiều ứng dụng, bao gồm giao dịch tiền điện tử, quản lý chuỗi cung ứng và xác minh danh tính kỹ thuật số. Do đó, mặc dù Git và blockchain có một số điểm tương đồng, nhưng chúng là những công nghệ riêng biệt với các cách sử dụng và ứng dụng khác nhau.

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản đa năng có thể quản lý các loại mã nguồn khác nhau, bao gồm mã Solidity hoặc mã blockchain khác. Khi được sử dụng để quản lý mã như vậy, nhà phát triển có thể theo dõi các thay đổi đối với mã một cách thuận tiện, cộng tác với các thành viên khác trong nhóm và hoàn nguyên về các phiên bản mã trước đó khi được yêu cầu.

Phần kết luận

Vì bài viết đã dài nên Huân sẽ viết thêm các bài viết khác để giúp bạn sử dụng Git một cách hiệu quả. Để hiểu Git Flow, một quy trình làm việc có cấu trúc dành cho các nhóm phát triển phần mềm, bạn có thể tham khảo liên kết này: https://vulehuan.com/vi/blog/2023/03/hieu-git-flow-quy-trinh-lam-viec-co-cau-truc-cho-cac-nhom-phat-trien-phan-mem-45.html.

Tóm lại, các hệ thống kiểm soát phiên bản rất quan trọng đối với việc cộng tác và phát triển phần mềm và Git đã trở thành hệ thống kiểm soát phiên bản phổ biến nhất nhờ những ưu điểm của nó. Git có thể được sử dụng trong nhiều loại dự án khác nhau và cung cấp các tính năng giúp việc phát triển phần mềm trở nên dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, nó có một số nhược điểm, bao gồm đường cong học tập và khó khăn với các tệp nhị phân lớn. Có rất nhiều nguồn tài nguyên trực tuyến và bảng Cheat Git có sẵn để giúp những người mới bắt đầu làm quen với Git. Nhìn chung, Git là một công cụ mạnh mẽ đã cách mạng hóa quá trình phát triển phần mềm và với nguồn lực cũng như kiến thức phù hợp, bất kỳ ai cũng có thể tận dụng lợi ích của nó.

Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics
upGrad cung cấp cho người học quyền truy cập vào các khóa học và chương trình liên quan đến ngành với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu và các đối tác trong ngành để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Để tìm hiểu thêm về upGrad, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
upGrad